kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sinemacılardan Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışması’nın kaldırılması ile ilgili ortak görüş ve açık çağrı

1 Ağustos 2017

Sinema alanında faaliyet gösteren meslek birlikleri, inisiyatifler, dernekler, vakıflar ve diğer örgütlenmeler bir araya gelerek bu yıl alınan kararla Uluslararası Antalya Film Festivali‘ndeki Ulusal Yarışma’nın kaldırılması ile ilgili ortak görüşlerini ve açık çağrılarını yayınladı.

Antalya Film Festivali ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin 53 yıldır yapılan ulusal yarışma bölümünün sonlandırıldığını ve Antalya’nın “marka değerini” arttırmak amaçlı uluslararası odaklı bir film festivali yapmaya karar verdiklerini basına duyurdu. Ne yazık ki, sinema sektörü bu kararı basından öğrenmiştir.

Antalya Altın Portakal Film Festivali, ulusal sinemamızın 53 yıllık geleneği, ocağı ve hafızasıdır. Başta Antalya halkı olmak üzere Türkiye’nin tamamı sinemamızın nabzını bu festivalle tutmuştur. Sinemamızın bütün yetenekleri filmlerini ilk önce bu festivalde halka sunmuştur. Yıldızlarımız bu festivalde parlamıştır.

53 yıllık emekle aşkla yoğrulmuş ve büyük fedakarlıklarla büyütülmüş en büyük ulusal film yarışmamız “Antalya markasını büyütmek için festivali uluslararası yapıyoruz.” gerekçesiyle sonlandırılıyor. Uluslararası bölümün büyütülmesine kimsenin itirazı olamaz. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin büyütülüp, uluslararası olmasının önündeki engel 53 yıldır bu geleneği yaşatanlar mıdır? Hayır. Yıllardır Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin uluslararası ayağının gelişmesi için bir çok girişim yapıldı projeler sunuldu ve bir kısmı hayata geçti. Sayın Menderes Türel de bu festivalin büyümesi için değerli katkılar yapmış ve festivalin uluslararası ayağının güçlendirilmesi için büyük çabalar göstermiştir.

Festival ulusal sinemamıza daha çok katkı sağlayacak bir düzeye gelmişken böylesi ters bir karar sinema sektörünü hem şaşırtmış hem de rencide etmiştir.

Oysa,

 1. Dağıtım ve gösterim imkanlarının azalmakta olduğu son yıllarda festivaller filmlerin gösterimi, tanıtımı, üreten insanların buluştukları önemli platformlar haline gelmişlerdir. Ulusal yarışmanın kaldırılmasıyla sinema endüstrimiz için önemli bir mecra ortadan kalkacaktır.
 2. Festivalin basın toplantısında dile getirilen “ulusal ile uluslararası yarışma birleştirilmiştir” yaklaşımı gerçekle bağdaşmamaktadır. Festivalin uluslararası yarışmasında bugüne kadar zaten yerli film gösterilmekteydi. Uzun lafın kısası 53 yıldır sürdürülen ulusal yarışma kaldırılmıştır.
 3. Ulusal yarışmanın kaldırılmasıyla festivalin endüstri platformu Antalya Film Forum’da yer alan ve desteklenen projelerin festivalde seyirciyle buluşma şansı kalmayacaktır. Bu durum festivalin kendi politikasıyla açıkça çelişmektedir.
 4. Dünyanın belli başlı tüm uluslararası festivallerin programlarında ulusal filmlere de mutlaka yer vermektedir. Zira uluslararası olduğunu iddia eden bir festivalin en önemli fonksiyonu ülkede üretilen filmleri uluslararası endüstriye sunmaktır.
 5. Alınan bu karar, festivalin kendi web sayfasındaki yerli sinemayı destekleme misyonu ile, Mart 2017’de gerçekleştirilen “3. Millî Kültür Şûrası” sonuç bildirgesinde yer alan “milli ve yerli kültür ürünlerimizin üretilmesini, sergilenmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etme” yolunda alınan kararına da zıt bir tutumdur.

İlki 1964’de yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali, ulusal sinemamızın 53 yıllık belleğidir. Siyaset üstü bir anlayışla her renkten bütün sinemacılarımız Antalya Film Festivali ulusal yarışmasının kaldırılmasının yanlış bir karar olduğu konusunda ortak bir tavır ve tutumdadır. Binlerce üyesiyle, tüm sinema meslek örgütleri, en köklü ulusal yarışmamız olan ve tarihinde göz aydınlığı olan nice önemli sinemacının keşfedilmesine imkan sunan Altın Portakal ulusal film yarışmasının yok edilmesi kararına karşıdır. Bu tarihi hatadan ivedi olarak dönülmesi için gerekli adımların atılmasını talep etmekteyiz. Gerekli adımlar atılmadığı takdirde bu konudaki ortak sesimizi koruyarak ve yükselterek devam ettireceğimizin bilinmesini isteriz.

 • BELGESEL SİNEMACILAR BİRLİĞİ (BSB)
 • ÇAĞDAŞ SİNEMA OYUNCULARI DERNEĞİ (ÇASOD)
 • FİLM SANAYİİ VE TÜM SANATÇILARI GÜÇLENDİRME VAKFI (FİLM-SAN)
 • FİLM YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ (FİYAB)
 • FİLM YÖNETMENLERİ DERNEĞİ (FİLMYÖN)
 • SANAT YÖNETMENLERİ DERNEĞİ
 • SENARYO VE DİYALOG YAZARI SİNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (SENARİSTBİR)
 • SENARYO YAZARLARI DERNEĞİ (SENDER)
 • SİNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (SİNEBİR)
 • SİNEMA ESERİ YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ (SE-YAP)
 • SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY)
 • SİNEMA REKLAM DİZİ VE TV PROGRAMI ÇALIŞANLARI SENDİKASI
 • SİNEMA VE TELEVİZYON ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (SETEM)
 • TELEVİZYON VE SİNEMA FİLMİ YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ (TESİYAP)
 • TÜRK SİNEMA VAKFI (TÜRSAV)
 • TÜRKİYE SİNEMA ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (SESAM)
 • TÜRKİYE SİNEMA VE AUDİOVİSUEL KÜLTÜR VAKFI (TÜRSAK)