kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Söyleşi ve Forum: “Kriz Dönemlerinde Çocuk Çalışmaları ve Sanat”

3 Aralık 2021

Anadolu Kültür ve Fisa Çocuk Hakları Merkezi4 Aralık 2021 Cumartesi günü 17:30 – 19:30 saatleri arasında “Kriz Dönemlerinde Çocuk Çalışmaları ve Sanat” başlıklı bir söyleşi ve forum düzenliyor.

Ayşegül Doğan’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Ceylan Akgün, Ebru Ergin ve Ezgi Koman konuşmacı olarak yer alacak. Söyleşi ve forum, Anadolu Kültür tarafından Mayıs ayında yayınlanan “Taş, Kâğıt, Makas: Çatışma Dönemlerinde Çocuklara Yönelik Psikososyal Destekte Sanatın Rolü” raporunun güncel konularla birlikte konuşulacağı bir içerik sunacak.

Söyleşide, Psikolog Ceylan Akgün, “Psikososyal Destek Çalışmalarında Çocuklar için Sanat” başlığında savaş ve çatışmanın etkilerini ve sonuçlarını, oyun ve sanat araçlarıyla sağaltımın yöntemlerini anlatacak. Raporun yazarları Ebru Ergin ve Ezgi Koman ise “Taş Kağıt Makas: Saha Araştırması Bulguları” başlığında araştırma sürecine değinerek raporun bulgularından bahsedecekler. Forum bölümünde ise katılımcıların da dahil olacağı bir yöntemle; “Çatışmadan Pandemiye; Çocuk Çalışmalarında Güncel Tartışmalar, İhtiyaçlar ve Öneriler” konuşulacak.

Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Van’da sivil toplum örgütleri, sanat kuruluşları ve kamu kurumu temsilcilerinin yanı sıra, çok sayıda eğitimci ve aktivistle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan “Taş, Kâğıt, Makas”, 2015 – 2020 yılları arasında yaşanan çatışmalı süreçlerin çocuklar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik psikososyal destek çalışmalarında sanatın rolüne odaklanan önemli bir kaynak olarak yayınlandı. Türkçe ve Kürtçe olmak üzere iki dilde yayınlanan raporun araştırma döneminin üzerinden geçen kısa zamanda çocuklar için yaşanan krizlere yenileri eklendi. Pandemi ve beraberinde getirdiği eşitsizlikler, derinleşen yoksulluk, eğitime erişememe, ekonomik kriz, iklim krizi gibi yeni ve değişen sorunlar sahayı da yeniden tartışmaya açıyor.