kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Storyteller, Anna Laudel Contemporary’de

10 Kasım 2017

Anna​ ​Laudel​ ​Contemporary, 9​ ​Kasım​ ​-​ ​27​ ​Aralık​ ​2017​​ ​tarihleri​ ​arasında “Storyteller”​​ ​isimli​ ​sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi,​ ​farklı​ ​tekniklerle​ ​çalışan​ ​üç​ ​sanatçının güncel​ ​temalar​ ​üzerinden​ ​sundukları​ ​görsel​ ​hikâyeleri​ bir araya getiriyor.

Sergide,​ ​Almanya’dan​ ​​Ruth​ ​Biller​ ​“VisaVis”​​ ​ve​ ​​Jan​ ​Kuck​ ​“History​ ​is​ ​Now”​ ​​ve Türkiye’den​ ​​Serkan​ ​Küçüközcü​ ​“Daydreaming”​ ​​başlığı​ ​altında​ ​üç​ ​farklı​ ​anlatıyı bir​ ​araya​ ​getiriyor.

Yer​ ​değiştirme​ ​ve​ ​karşılaşmalar;​ ​toplumsal,​ ​tarihsel​ ​referanslar​ ​ve​ ​ironi;​ ​iç​ ​dünya ve​ ​kişisel​ ​tarih​ ​anlatılarını​ ​bir​ ​çatı​ ​altında​ ​buluşturan​ ​​“Storyteller”​,​ ​sanatçıların içinde​ ​yaşadıkları​ ​toplum​ ​ve​ ​koşullarda​ ​kendi​ ​görsel​ ​alanlarını​ ​nasıl​ ​inşa​ ​ettikleri ve​ ​nasıl​ ​bir​ ​hikâye​ ​bütününün​ ​parçaları​ ​olduklarını​ ​izleyicilerle​ ​paylaşıyor.

Sanatçı​ ​​Ruth​ ​Biller​,​ ​​“VisaVis”​ ​​temasıyla,​ ​“Neden​ ​buradayım?”​ ​sorusundan​ ​yola çıkarak,​ ​dijitalleşen,​ ​bir​ ​yerden​ ​bir​ ​yere​ ​sürekli​ ​göçlere​ ​sahne​ ​olan,​ ​hızlanan dünyamızda​ ​yaşam​ ​alanları​ ​arasındaki​ ​yer​ ​değiştirmeye​ ​odaklanır.​ ​Sanatçı, VisaVis​ ​ifadesi​ ​ile​ ​bu​ ​hızlı​ ​değişim​ ​içindeki​ ​karşılaşmaların​ ​hayatlarımızda​ ​yarattığı etkileri​ ​sorgular​ ​ve​ ​resimlerindeki​ ​doğa​ ​temalarını​ ​kaçış​ ​noktaları,​ ​hatta​ ​sosyal ilişkilerin​ ​de​ ​ötesinde,​ ​insan​ ​ve​ ​mekân​ ​arasındaki​ ​hassas​ ​sistemlerin​ ​sembolleri olarak​ ​kullanır.​ ​“Visa”​ ​kelimesi​ ​ile​ ​günümüzde​ ​ülkeler​ ​arası​ ​diyalogların​ ​“vize” prosedürü​ ​üzerinden​ ​gerçekleşmesine​ ​de​ ​ironiyle​ ​dokunan​ ​sanatçı,​ ​gerek​ ​doğa gerek​ ​yer​ ​değiştirme​ ​üzerinden​ ​yaratılan​ ​mekânsal​ ​komşuluklara​ ​da​ ​değinerek, 15.​ ​İstanbul​ ​Bienali’nin​ ​“İyi​ ​Bir​ ​Komşu”​ ​temasına​ ​eş​ ​zamanlı​ ​bir​ ​gönderme​ ​yapar.

Sanatçı​ ​​Jan​ ​Kuck​​ ​ise,​ ​​“History​ ​is​ ​Now”​​ ​başlığı​ ​altında​ ​topladığı​ ​işlerinde çimento,​ ​ayna,​ ​neon​ ​ışıklar,​ ​tahta,​ ​cam​ ​gibi​ ​farklı​ ​malzemeler​ ​kullanarak​ ​estetik olarak​ ​ilgi​ ​çekici​ ​ve​ ​kusursuz​ ​işler​ ​üretmeye​ ​çalışır.​ ​Estetik​ ​boyutunun​ ​yanı​ ​sıra, sanatçı​ ​için​ ​asıl​ ​önemli​ ​olan,​ ​işlerin​ ​felsefi​ ​anlamlarıdır;​ ​güncel​ ​durumların​ ​hem akılcı,​ ​hem​ ​de​ ​trajik​ ​taraflarından​ ​ele​ ​alındığı​ ​eserler,​ ​genellikle​ ​tarihsel​ ​ve​ ​güncel referanslarla​ ​birlikte​ ​kültürel​ ​ve​ ​toplumsal​ ​göndermeler​ ​yapar.​ ​Kimi​ ​zaman değerli​ ​taşlarla​ ​bezeli​ ​ve​ ​altın​ ​bıçakla​ ​kesilen​ ​bir​ ​ekmek​ ​çıkar​ ​karşımıza,​ ​kimi zaman​ ​da​ ​usta​ ​ressamlara​ ​referans​ ​yapan​ ​ışıklı​ ​figürler.​ ​Sanatçının​ ​işlerinde, genellikle​ ​zıtlık​ ​üzerinden​ ​yansıyan​ ​bir​ ​ironi​ ​hakimdir.​ ​Kuck,​ ​geleneksel​ ​bir​ ​halıyı alıp​ ​modern​ ​ışıklarla​ ​bezeyerek,​ ​hem​ ​kadınların​ ​tekstil​ ​işinde​ ​tarih​ ​boyunca karşılaştıkları​ ​eşitsizliklere,​ ​emek​ ​sömürüsüne​ ​ve​ ​ağır​ ​çalışma​ ​koşullarına odaklanır,​ ​hem​ ​de​ ​günümüzde​ ​üretimin​ ​ve​ ​bilgi​ ​aktarımlarının​ ​ışık​ ​hızında gerçekleştiğine​ ​dair​ ​mesajlar​ ​verir.​ ​Sanatçı,​ ​çağdaş​ ​dünyanın​ ​hızla​ ​değişen temalarını​ ​günümüze​ ​bağlar​ ​ve​ ​şimdi​ ​üzerinden​ ​geçmişi​ ​de​ ​hikâyeleştirir.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“Daydreaming”​​ ​temasıyla​ ​hikâye​ ​anlatımına​ ​dahil​ ​olan​ ​sanatçı​ ​​Serkan Küçüközcü​’nün​ ​resimlerine​ ​baktığımızda​ ​ise,​ ​aslında​ ​günlük​ ​yaşamımızda​ ​aşina olduğumuz​ ​nesneleri​ ​devasa​ ​büyüklükte,​ ​ıssız​ ​ve​ ​bilinmeyen​ ​mekânlara yerleştirilmiş​ ​şekilde​ ​görürüz.​ ​Bu​ ​canlı​ ​renklerin​ ​dünyası,​ ​alıştığımız​ ​bazı​ ​biçimleri tanıdık​ ​olmayan​ ​sahnelerde​ ​sunarak​ ​mekân​ ​ve​ ​nesne​ ​algımızla​ ​oynar.​ ​İnsandan yoksun​ ​bırakılmış​ ​bu​ ​gerçeküstü​ ​ama​ ​bir​ ​yandan​ ​tanıdık​ ​gelen​ ​görseller,​ ​kişinin tarih​ ​boyunca​ ​aradığı​ ​aidiyet​ ​duygusunu​ ​sorgular;​ ​sanatçının,​ ​belli​ ​bir​ ​zamana, insana​ ​ve​ ​mekâna​ ​ait​ ​olmaktan​ ​kurtardığı,​ ​bağımsızlaşan​ ​nesnelerle,​ ​insanın çocukluğu​ ​çalınmıştır,​ ​oyuncakları​ ​çalınmıştır,​ ​elma​ ​şekeri,​ ​lolipopu,​ ​atlı​ ​karıncası çalınmış​ ​ve​ ​doğaya​ ​teslim​ ​edilmiştir.​ ​Rengârenk​ ​ama​ ​donuk​ ​nesnelerin​ ​hem​ ​ıssız, yersiz-​ ​yurtsuz​ ​hissettirdiği,​ ​hem​ ​de​ ​bir​ ​düş​ ​mekânı​ ​kurguladığı​ ​görüntüler,​ ​hayal gücümüzle​ ​devam​ ​ettirebileceğimiz​ ​ve​ ​hep​ ​yeniden​ ​üretebileceğimiz​ ​hikâyeler yaratır.