kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

sub’dan açık çağrı: “!!!”

24 Şubat 2020

Çanakkale’de yer alan bağımsız inisiyatif sub, 2020 yılında !!! başlıklı projesiyle projenin bağlamları dâhilinde çalışmalar üreten deneyimli sanatçı ve araştırmacıları da davet ederek kuşaklar ve disiplinlerarası etkileşimin ivmesini artırmayı hedefleyen ve davetli, konuk ve yerel katılımcılar eşliğinde, Çanakkale ve çevresine dair ekolojik kavramları hafıza üzerinden disiplinler ve coğrafyalar arası bir yaklaşımla ele alan çalışmalar yürütmeye hazırlanıyor.

10 aylık bir sürece yayılan, iş birliği ve iletişim temelli yaratıcı belgeleme ve haritalama projesi olan !!!, Çanakkale bölgesindeki dinamiklerden hareketle; yerel ve küreseli, doğal ve kültüreli, geçmiş ve şimdiyi birbirine bağlayan alternatif anlatılar üretmeyi amaçlıyor. Projeye son başvuru tarihi 4 Nisan 2020.

!! projesi mekân, hafıza ve ekoloji bağlamlarıyla çalışan sanatçı, yazar, küratör, araştırmacı, fotoğrafçı ve akademisyenler için yayınlanan bu açık çağrıyla katılımcılarını belirleyecek.

!!! süresince sub, 15 Mayıs – 15 Temmuz 2020 tarihleri arasında 3 sanatçı/araştırmacı grubu ağırlayarak, konuk ve yerel sanatçılar arasında iş birliği olasılıkları yaratmak ve bu birlikteliklerin üretimini desteklemeyi hedefliyor.

Birbiriyle ilişkili konular üzerine çalışan sanatçı ve araştırmacılar arasında iş birliklerine ortam hazırlamak, farklı üretim süreçlerine tanıklık etmek, kolektif üretimin yollarını ve olanaklarını araştırmak amacıyla Davetli, Konuk ve Lokal programları beraber işleyecek.

sub, açık çağrının ilk aşamasıyla farklı disiplinlerden benzer konular üzerine çalışan adaylarla iletişime geçecek ve grubun her üyesinin onayı dahilinde oluşacak çalışma gruplarında, koordinasyonu sub inisiyatifinden bir ekip üyesi sağlayacak.