kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Summart’ta yeni sergi: “Olumlayan Dünya”

12 Ekim 2021

Summart, 12 Ekim – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında Mahmut Wenda Koyuncu‘nun küratörlüğünü üstlendiği “Olumlayan Dünya” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Düşünür Rosi Braidotti’nin ‘olumlayıcı etik’ ve ‘olumlayıcı siyaset’ kavramlarından hareketle yola çıkan sergi; ahlaki protokollerin, normların ve değerlerin dünyasını yeniden ele alıp kritik etmenin ve çareler aramın farklı patikalarında geziniyor.

18 sanatçının 42 eserinden oluşan sergide Ali Şentürk, Ayça Telgeren, Berat Işık, Deniz Çobankent, Ekin Kano, Fatih Gürbüz, Gamze Eşkinazi, İlgen Arzık, Murat Morova, Nazım Arslan, Neriman Polat,Sevim Kaya, Seza Paker, Soyhan Baltacı, Uğur Güler, Vahap Ayhan, Yiğitcan Alper ve Yılmaz Bulut‘un işleri yer alıyor.

İnsan bilincinin ve düşünce imgelerinin insan sonrası bir atmosferden geçerken bıraktığı tahrip edici edimlerini  zamansız, boş ve beyaz uzayda  görünür lekeler haline getirmektedir. Sergi; dil, tarih ve söylemler aracılığıyla  biçimlendirilmiş öznelliğin olumsuzluklarından kurtulmanın ve onu olumlayıcı bir ötekiliğe bağlamanın farklı yollarını güçlendiren ve yaşam enerjisine evirmenin imkanlarını sorgulamaktadır.  Plastik yaklaşımları birbirine zıt birçok sanatçıdan müteşekkil sergi, eleştirel düşüncenin olumsuzluklarından beslenerek, olumsuz’u yeni bir topluluk oluşturmanın imkanı olarak görerek karnavalesk bir hissiyata ulaştırmaktadır. Sergi; insan sonrası dünya içinde çoklu ekolojilerin/malzemelerin ilişkiselliğine odaklanarak farklı arayışları ortaklaştıran bir duygunun peşine düşmektedir.