kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Susma24’ten yeni yazı dizisi: ‘Hukukun Sanat Özgürlüğüne Bakışı’

18 Şubat 2022

Susma 24, avukat Merve Selin Şohoğlu tarafından kaleme alınan Hukukun Sanat Özgürlüğüne Bakışı başlıklı yeni bir yazı dizisi yayınladı. Üç bölümden oluşan yazı dizisinde sanat özgürlüğü ile ceza hukukunun kesiştiği ve karşı karşıya kaldığı durumlar ortaya koyuluyor.

Şohoğlu dizinin ilk yazısında “sanat” ve “sanat özgürlüğü” kavramlarını anlatıyor. Yazı dizisinin ikinci bölümünde ise “sanat özgürlüğü” kavramının Türkiye Cumhuriyeti anayasasında nasıl ele alındığını anlatırken, sanat özgürlüğünün sınırlandırılması ve özgürlüğün “kötüye kullanılması” ile ilgili mevzuatları anayasadaki düzenlemelere göre açıklıyor. Şohoğlu, dizinin üçüncü ve son bölümünde ise Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin sanatsal ifade özgürlüğü ile ilgili düzenlemelerini ve Türkiye hukuku üzerindeki etkilerini inceliyor, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hangi koşullarda sanatsal ifade özgürlüğünün sınırlandırılabileceğine karar verdiğini örneklerle anlatıyor.