Etiket arşivi: dirimart

Âbidin Elderoğlu Dirimart sanatçıları arasında

Dirimart, Âbidin Elderoğlu’nun Başka Ayın Yaratılışı sergisi ile birlikte sanatçıyı temsil etmeye başladı.

Resimde gölge, ışık, koyuluk ve açıklık gibi ögeleri çalışmalarının merkezine alan soyut sanatın önemli isimlerinden Elderoğlu, kendi deyimiyle sanatta ‘plastik bir müzikalite’ sağlamayı hedefliyor.

Âbidin Elderoğlu Dirimart sanatçıları arasında yazısının devamı

Reklamlar

Dirimart’ta Vik Muniz’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi

Dirimart Dolapdere, 2 Şubat – 11 Mart tarihleri arasında Vik Muniz‘in İstanbul’daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının dünyaca tanınan Metakrom (Metachrome), Dergi Resimleri (Pictures of Magazine), Hiçbir Yerden Kartpostallar (Postcards from Nowhere) ve Repro serilerinden yapıtları bir araya getiriyor.

Dirimart’ta Vik Muniz’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi yazısının devamı

Dirimart Âbidin Elderoğlu’nun kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor

Dirimart, 18 Ocak – 18 Mart 2018 tarihleri arasında Âbidin Elderoğlu’nun Başka Ayın Yaratılışı başlıklı kişisel sergisine ilk kez ev sahipliği yapıyor. Adını sanatçının 1968 tarihli yağlıboya tablosundan alan sergi, Elderoğlu’nun doğayı farklı bir biçimde görme çabasına atıfta bulunuyor.

Sergi, sanatçının 1940’lı yıllardan itibaren, soyut ve soyutlamanın izini sürdüğü, yağlıboya, karakalem ve eskiz çalışmalarını bir araya getiriyor. Elderoğlu’nun yapıtları, 1950’den itibaren Türk resim sanatında gündeme gelen soyutlama ve soyut resim tartışmalarıyla biçimlenen yol arayışını gözler önüne seriyor. Sergi ile birlikte sanatçının Türk soyut sanatındaki yeri üzerine kapsamlı bir yayın çalışması da gerçekleştiriliyor.

Dirimart Âbidin Elderoğlu’nun kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor yazısının devamı

Dirimart’ta Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisi

Dirimart, 20 Aralık 2017 – 14 Ocak 2018 tarihleri arasında, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, sanatçının ele aldığı temalardan biri olan cinselliğin, bir araya geliş ve bütünleşme anlarının resmedildiği Babatomi ve Öpücük serilerinden otuza yakın çalışması yer alıyor.

Babatomi serisinde Eyüboğlu, kadın ve erkeğin cinsel dürtülerinden hareketle bir desen oluştururken Öpücük ise bu desenin merkezindeki iki figüre odaklanıyor. Eyüboğlu, bu serilerde kariyeri boyunca oluşturduğu farklı üsluplara işaret eden ve çağdaşı olduğu ressamları yakından izlediğinin göstergesi
olarak, ürettiği bu deseni zaman içinde yeniden yorumlayarak karakalem, guaj ve akrilik gibi çeşitli tekniklerde tekrarlıyor. Orta çağ dönemi Hint heykellerinden aynı dönemde üreten Amerikalı sanatçıların çalışmalarına kadar pek çok farklı dönem ve coğrafyadan beslenen Bedri Rahmi Eyüboğlu, bir yandan da
Anadolu’yu gözlemleyerek çeşitli üslup ve motifleri pratiğine taşımıştır.

Yago Hortal’ın Kayaların İzinden başlıklı sergisi Dirimart’ta

Dirimart, 2 Kasım – 10 Aralık 2017 tarihleri arasında Yago Hortal’ın Kayaların İzinden başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının son dönem işlerinden oluşan sergi, sanatçının Türkiye’deki ilk sergisi.

Kayaların İzinden, sanatçının iz ve iz sürme üzerine resimsel deneylerinden oluşuyor. İşaretleme, gösterme, kanıtlama gibi izle ilişkilendirilebilecek kavramlardan yola çıkan Hortal, İspanyolca’daki ‘rastro’(iz) sözcüğüne atfıyla; evrilme, ileriye gitme, hareket etme gibi kelimenin farklı anlamlarını aynı anda çağrıştırıyor. Nevada’daki Ölüm Vadisi’nde kayaların imkansız gibi görülen hareketlerini çıkış noktası olarak alan Hortal, bu olanaksız seyahatleri resimlerinin merkezine alıyor. Sanatçı kayaların bir dış güç etkisiyle belirli bir süre gözlemlenebilen hareketlerinden ve bu hareketin gerisinde bıraktığı izlerden ilham alarak, resmin kaydetme ve zamanla ilişkisini sorguluyor.