Etiket arşivi: Kadir Has Üniversitesi

İstanbul Ansiklopedisi arşivi erişime açılıyor

SALT ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan üç yıllık bir projeyle Reşad Ekrem Koçu’nun yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi’nin basılı 11 cildi ve yayımlanmamış ciltlerinin içerik çalışmalarına dair binlerce belge dijital ortama aktarılıyor.

İstanbul Ansiklopedisi Arşivi, Koçu’nun çalışma yöntemlerine ve dolayısıyla 20. yüzyılın ikinci yarısında kısıtlı imkânlarla çok ciltli ve yazarlı bir yayın üretmeye dair verdiği fikirler açısından bir tür “medya arkeolojisi laboratuvarı” niteliği taşıyor.

İstanbul Ansiklopedisi arşivi erişime açılıyor yazısının devamı

“Değil, Orada Değil”, Amerikan Hastanesi “Operation Room” Sanat Galerisi’nde

Amerikan Hastanesi “Operation Room” Sanat Galerisi, 13 Eylül – 10 Kasım 2018 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin ürettikleri işleri Değil, Orada Değil adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Bölümde görev alan öğretim görevlilerinin rehberliğinde ve tema çerçevesinde yürütülen beş aylık bir çalıştayın sonunda öğrenciler tarafından üretilmiş olan işler, kimi zaman metodik estetik araştırmalar sonucunda keşfedilmişlerken, kimi zamansa anlık imgelerin belgelenmesine yönelik deneylerle ortaya çıktı.

“Değil, Orada Değil”, Amerikan Hastanesi “Operation Room” Sanat Galerisi’nde yazısının devamı

“Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı” başlıyor

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile 2 – 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında “Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı” düzenliyor.

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek konferansta 3 gün boyunca Yeşilçam filmlerinin felsefesi, teknolojileri, klişeleri, masalsı anlatımları konuşulacak; kentsel dönüşüm, İstanbul, isyankar gençlik ve çocuk tahayyülleri gibi filmlerde sıkça ele alınmış kavramlar tartışılacak.

“Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı” başlıyor yazısının devamı

Tasarım Araştırmaları seminer dizisi SALT’ta

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yüksek Lisans Programları ile SALT iş birliğinde düzenlenen “Tasarım Araştırmaları” seminerleri 3 Nisan – 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında SALT Galata’da gerçekleşiyor.

Tasarım Araştırmaları seminer dizisi SALT’ta yazısının devamı

Kadir Has Üniversitesi “Ulusal Kültür Belgeliği” açıldı

Kadir Has Üniversitesi,  “Ulusal Kültür Belgeliği” projesini 2 yılı aşkın bir çalışmanın sonucunda hayata geçiriyor. Toplumsal hafızayı kaydetmek, değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla oluşturulan “Ulusal Kültür Belgeliği” dijital ortamda herkesin erişimine açık olacak.

Kadir Has Üniversitesi’nin kurumsal arşivinin yanı sıra, Türkiye’nin kültür, sanat, siyaset ve toplum hayatına etkide bulunmuş kurum ve kişilerin arşiv birikimlerini bünyesinde toplayarak, teknolojinin güncel imkanları ile gelecek kuşaklara taşımayı hedefleyen “Kadir Has Üniversitesi Ulusal Kültür Belgeliği”, Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri yanında, ulusal ve uluslararası düzeyde kültür değerlerinin korunmasına verdiği önemin toplumsal yansıması. Arşivlerde kalmış belgelerin ve taşıdıkları bilgilerin korunması ile gelecek kuşaklara aktarılmasının, tarihin yazılışında taşıdığı önemin bilincinde olan Kadir Has Üniversitesi, kurduğu Ulusal Kültür Belgeliği kapsamında oluşturmaya başladığı özel arşiv koleksiyonlarıyla Türkiye’nin toplumsal ve kültürel hafızasını kayıt altına alıyor.

Kadir Has Üniversitesi “Ulusal Kültür Belgeliği” açıldı yazısının devamı