Etiket arşivi: kitap

“Küratörlük: Koruma ve Kapatmanın Diyalektiği” kitabı raflarda

Yazar ve araştırmacı Vesna Madžoski tarafından derlenen Küratörlük: Koruma ve Kapatmanın Diyalektiği kitabı Mine Haydaroğlu çevirisiyle Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından Sanat ve Kültürel Çalışmalar kategorisinde yayımlandı.

Kitap; sanat tarihi, felsefe ve antropolojinin yardımıyla Walter Benjamin’in ünlü iddiasının güçlü bir sağlamasını yapıyor ve her kültür ürününün aynı zamanda bir barbarlık belgesi olduğunu bir kez daha gösteriyor. Madžoski, kitapta “küratör” kavramının tarihsel olarak geçirdiği değişimi ve günümüzdeki kullanımındaki tarihsel bağları inceliyor.

“Küratörlük: Koruma ve Kapatmanın Diyalektiği” kitabı raflarda yazısının devamı

“Mülkiyeti Geri Almak?” kitabı raflarda

Kamusal alan sanat profesörü Marysia Lewandowska ve güncel sanat küratörü Laurel Ptak tarafından derlenen “Mülkiyeti Geri Almak?” kitabı Süreyya Evren çevirisiyle Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından Sanat ve Kültürel Çalışmalar kategorisinde yayımlandı.

Kitap; kültür, siyasal ekonomi, maddi olmayan üretim ve kamusal alan gibi kavramlar üzerinden “mülkiyet” kavramını anlamlandırmaya, kapitalist sistemin verdiği uyarıları değerlendirerek “Kültürün, bilginin sahibi kim? Üretiminin, dolaşımının koşulları, siyaseti ve ekonomisi neler?” gibi sorularını yanıtlamaya çalışıyor.

“Mülkiyeti Geri Almak?” kitabı raflarda yazısının devamı

Türkiyeli çağdaş sanatçılar Istanbul Codex kitabında

Luciano Benetton tarafından oluşturulan Imago Mundi koleksiyonu, Türkiye çağdaş sanat sahnesinden 227 sanat eserinin bir araya geldiği yeni bir yayın hazırladı. Istanbul Codex. Contemporary Artists from Turkey başlığını taşıyan kitap; Luciano Benetton’un kültürel, evrensel ve kar amacı gütmeyen Imago Mundi projesi için üretildi. Projenin amacı dünyanın farklı köşelerinden çağdaş sanat deneyimlerini bir araya getirerek mümkün olan en geniş haritalamayı yaratmak. Imago Mundi’de tüm ülkeler, yerleşik çağdaş sanatçılara veya yeni yeteneklere sınırsız ifade özgürlüğü ile sipariş edilen, tek kıstası 10×12 cm boyutunda olmak olan sanat eserleri ile temsil ediliyor.

Kitabın metinleri Luciano Benetton, Claudio Scorretti, Irina Ungureanu ve Lora Sarıaslan tarafından hazırlandı.

 

“Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon” kitabı ANAMED’den yayımlandı

Bu yıl 4. Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu kapsamında açılan ve 18 Eylül 2016 tarihine kadar devam edecek olan “Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon” sergisinin kitabı, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) tarafından yayımlandı. Kitap, serginin küratörlüğünü de üstlenen Prof. Dr. Antony Eastmond tarafından derlenen dokuz akademik makale ve toplam altı arşivden birçok fotoğraf ve çizimi bir araya getiriyor.

“Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon” kitabı ANAMED’den yayımlandı yazısının devamı

Melis Behlil’in yeni kitabı Hollywood is Everywhere yayımlandı

Hâlen Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyesi görevlerini sürdüren ve aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi Melis Behlil‘in yeni kitabı Hollywood is Everywhere, Global Directors in the Blockbuster Era, Amsterdam University Press tarafından yayımlandı.

Hollywood’un dünyanın her yerinden göçmen yönetmenleri biraraya getirmek gibi bir geleneği var, öyle ki bu geleneğin izleri sessiz film dönemine kadar takip edilebiliyor. Günümüzde, sinema endüstrisinin gittikçe globalleştiği bir dünyada, gişe rekorları kıran filmlerin yönetmenlerinin de bu geleneği yansıttığını gözlemleyebiliyoruz. Ancak bu durumun arkasında temel bir farklılık var. Melis Behlil bu farkı “Hollywood is Everywhere” (Hollywood Her Yerde) ile şöyle açıklıyor: Günümüzün Hollywood stüdyoları, Birleşik Devletler sınırlarının çok ötesine uzanan mülkiyet yapıları ve finansal düzenlemeler ile “çokuluslu” olarak tanımlanmak durumundadır. Bu bağlamda günümüzün bu küresel yönetmenleri, eski “göçmen” yönetmenlerden ziyade herhangi bir çokuluslu şirketin üst düzey çalışanlarıyla benzerlik gösteriyor.