Etiket arşivi: nemo

Kültürel ve Yaratıcı Sektörler için Kitlesel Fonlama

Avrupa Komisyonu’nun kültürel ve yaratıcı sektörler için kitlesel fonlamanın rolü, potansiyeli ve bariyerlerine odaklanan yeni yayını “Crowfunding – Reshaping the crowd’s engagement in culture” hazırlandı. Yayın, Avrupa politikasına yön verenlerin yanı sıra, kültürel ve yaratıcı sektörler için de tavsiyelerde bulunuyor.

Dijitalleşme, finansal kriz ve halkla yakın ilişki kurmanın büyüyen önemi, kitlesel fonlamayı kültürel ve yaratıcı sektörler için bir bağış toplama ve topluluk inşa etme metodu olarak yaygınlaştırdı. Çalışma, kitlesel fonlamanın kültürel ve yaratıcı aktiviteler için nasıl kullanıldığını haritalandırıyor ve analiz ediyor. Ayrıca, bariyerlerin, kültürel ve yaratıcı sektörlerin karışık ve daha geniş uygulamasının finansmanında kitlesel fonlamanın ilerideki entegrasyonuna ne ölçüde engel olduğunu değerlendiriyor. Farklı kitlesel fonlama modellerine odaklanarak, bu kampanyaların faydalarını, finansal alanın ötesinde inceliyor ve farklı aktörler arasındaki partnerliklerinin değerini keşfediyor. Çalışma; kültürel ve yaratıcı sektör uygulamaları için çok amaçlı bir araç olarak geliştirmek için politikaya yön veren kişi ve kurumlara kitlesel fonlama gereksinimleri hakkında analizlerden yola çıkarak tavsiyeler sunuyor.

Kültürel ve Yaratıcı Sektörler için Kitlesel Fonlama yazısının devamı

NEMO Webinar, Avrupa müzelerini keşfe çıkarıyor

5 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek olan NEMO Webinar: The Great Revolution of European Museums, yenilikçi uygulamalar, yeni trendler ve çağdaş müzelerin karşılaştığı zorluklar için genel bir bakış sağlıyor. Webinar için son başvuru tarihi 3 Nisan 2017.

Son 20 yılda, hangi müzeler Avrupa’da büyük bir etkiye sahipti? Hangisi mesleki uygulamaları, insanların bakış açılarını ve ziyaretçilerin beklentileri ve deneyimlerini değiştirmeye katkı sağladı? 40 yıldır birçok müze ödüllerinde jüri üyeliği yapan ve The Great Revolution of European Museums adlı son kitabından alıntılarla Massimo Negri, katılımcıları Avrupa müzelerinde neler olup bittiğine dair sanal bir keşfe çıkaracak.

Webinar,  MICC – Media Integration and Communication Centre ve NEMECH – New Media for Cultural Heritage işbirliği ile düzenleniyor.

Money Matters: The Economic Value of Museums, Müzelerin Ekonomik Değerini Tartışıyor

Network of European Museum Organizations (NEMO), geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen Money Matters: The Economic Value of Museums başlıklı konferansın ardından, aynı adlı bir yayınla karşımıza çıkıyor. Yayındaki makaleler; müzeler ve ekonomileri için açılma etkisi, yenilikçi iş modelleri ve işbirliği stratejilerini tanıtıyor ve tartışıyor.

Yayının önsözünde, NEMO yöneticisi David Vuillaume; müzelerin, ekonomi dünyasına katıldığını, fakat, belirli ve emsalsiz özellikleri ve katmanlarıyla birlikte yer aldığını dile getiriyor. Müzeler, serbest zaman aktivitelerinin bir parçasıdır, fakat bir eğlence parkıyla karşılaştırılamaz. Turizm üzerinde bir etkileri vardır, fakat bir bölge veya şehir için basit bir pazarlama aracı değildir. Bir iş ve sermaye yaratırlar, fakat özel şirketler ile aynı şekilde değil.

Money Matters: The Economic Value of Museums, Müzelerin Ekonomik Değerini Tartışıyor yazısının devamı

24. NEMO Yıllık Konferansı Karlsruhe’de

Network of European Museum Organisations (NEMO) tarafından 10 – 12 Kasım 2016 tarihleri arasında Almanya‘nın Karlsruhe şehrinde bu yıl 24.‘sü düzenlenen NEMO Yıllık Konferansı, “Money Matters: The Economic Value of Museums” (“Para Önemlidir: Müzelerin Ekonomik Değeri”) başlığı ile gerçekleşecek.

Konferans; müzelerin ekonomik değerlerine geniş bir perspektiften yaklaşacak. Ekonomik değerin farklı boyutlarının ele alınacağı konferansta; kültürel turizm, istihdam, bölgesel rekabet ve gelişme, işbirlikleri ve yaratıcı endüstriler gibi konular ile ilgili farklı bakış açıları ve yaklaşımlar yer alacak. Konferansta Avrupa’daki müzelerin diğer sektörlerle nasıl işbirlikleri kurabilecekleri üzerinde de durulacak.

 

Müzeler için göç ve kültürel çeşitlilik ile ilgili yeni yayın

Avrupa Müzeleri Organizasyon Ağı (Network of European Museum Organizations – NEMO) müzelerdeki göç ve kültürel çeşitlilik üzerine yeni bir yayın hazırladı.”Museums, migration and cultural diversity – Recommendations for museum work” başlığını taşıyan yayın Avrupa’da şu anda gündemde olan “göç” ve “hareketlilik” konularından yola çıkarak Avrupa Birliği ülkelerinin bu duruma ve kültürel çeşitliliğe adapte olmaları konusunda müzelerin rolünü sorguluyor.

Müzelerin kuruldukları yıllardan itibaren kültürlerarası diyaloglar aracılığıyla kültürel çeşitlilik konusundaki birçok çalışmanın öncüsü olduğunun altını çizen yayın, ilk olarak Alman Müzeler Birliği tarafından hazırlanmış, daha sonra ise NEMO tarafından İngilizce’ye çevrilerek uyarlanmış. Yayın, müzelere somut ve uygulamalı talimatlar vererek, yaptıkları işlere ve koleksiyonlarına, sağlıklı ve çeşitli bir topluma katkıda bulunmak amacı ile çoğulcu bir bakışaçısı ve yaklaşım getirmelerini sağlıyor.