TASAM’da Kültür ve Sanat Diplomasisi konuşulacak

14 Nisan 2016

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), 20-22 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye’den ve dünyadan resmi, sivil ve özel düzeyde katılımcıları Sivil Global 2016 Zirvesi’nde  biraraya getirecek. Gerçekleştirilecek zirvenin ana teması “Potansiyelin Keşfi” olacak.

Bu zirve  kapsamında sivil kapasitenin tüm kanallarının birleştirilmesi ve 19 sektörel başlıkta yeni diplomasi kanalı ve ağlar oluşturulması hedefleniyor. Bu bağlamda 21 Nisan‘da Kültür ve Sanat Diplomasisi başlığı altında “Sektörel Diplomasi İnşası” temalı bir etkinlik gerçekleşecek.

Konferansta, kültür-sanat diplomasisinin, sivil toplum kuruluşları ve kültür-sanat diplomatları gibi sektörden aktörler ile ilişkisi tarihsel perspektifte ele alınarak kültür-sanat diplomasisinde yeni yaklaşımlara değinilecek. Ayrıca diplomasi, iletişim ve ulaşım konuları açısından konuşulacak.

Yunus Emre Enstitüsü, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatorlüğü, TÜRKSOY özelinde ele alınacak olan “Kültür Diplomasisinde Kurumlar” bölümünde yeni kurumsal modeller de masaya yatırılacak.

Konferansta, kültür diplomasisinin küresel boyuttaki aktörleri, Kıta Avrupası ve ABD özelinde ele alınarak Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya gibi kültür diplomasisinde yükselen güçler de incelenecek.

Konferansın bir diğer alt başlığı ise “Türkiye için Kültür ve Sanat Diplomasisi Perspektifleri” olacak. Bu kapsamda, Uluslararası Sergiler, Müzeler, Türkiye Yılları, Sinema ve TV, Referans Değerler Kurumlar Kişiler, Tarihsel Kültür Mirasları İpek Yolu başlıkları altında konuşmalar gerçekleşecek.