kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

The Circle’dan yeni bir seminer dizisi: “Görmeyi Öğrenmek: Görsel Kültür”

13 Haziran 2019

The Circle, 19 Haziran – 17 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ali Şimşek yürütücülüğünde “Görmeyi Öğrenmek: Görsel Kültür” başlığıyla yeni seminer dizisi düzenliyor.

Seminer dizisi, sanat tarihinden göstergebilime, sinemadan fotoğrafa ve çağdaş sanata, görsel kültürden görsel ideolojiye kadar imgelerin bizimle olan ilişkisine odaklanacak. Beş hafta boyunca her Çarşamba 19:00 – 21:00 saatleri arasında devam edecek olan seminer, görsel kültüre dair kapsamlı bir kavrayış sunmasının yanısıra yazı ve proje üretmeye odaklı olacak.

“Nasıl görmeyiz? Beyaz ve pürüzsüz olan iktidarı nasıl örgütler? İmgeler düşünür mü? Siyah-beyaz görme neyi anlatır? Yücenin estetiği nedir? Grotesk ve gotik bir mekanın ideolojik temsilleri, fotoğraf ve sinemadan günümüz likid (akışkan) imgelerine görselliğin sınıfsal bir tarihi yapılabilir mi? Plastik demokratik bir malzeme mi? Kitsch ve Camp estetiği nedir? İzlenimcilik, Dada ve Sürrealizmden günümüz kavramsal sanatına imgelerin sorunlu yapısı. Haiku ve minimalizmden cool fotoğraflara: Soğuk Görme. Postmodernizm değişecek mi? Ya da imgeler ve ironi…” gibi birçok konu beş hafta boyunca devam edecek yoğun programla analiz edilecek.

Program kapsamında 19 Haziran’da “İmge, simge, sembol, gösterge nedir?”, “Metonomi ve Metofor”, “Diyalektik İmge nedir?”, “Görsellik ve İdeoloji”, “Görsel Konumlanma (Özne pratikleri)” ve “Görsel Düşünme Nedir?” konularının irdeleneceği seminerin ikinci haftasında “Görseli Nasıl Okuruz?”, “Temel Biçimler: Klasik, Gotik, Barok ve Rokoko”, “Romantizm ve Enkaz İmgeleri” ve “Güzel-Yüce Arasında Görsellik” konuları tartışmaya açılacak.

“Modernizm ve Kadrajın İcadı”, “Flu Görme ve Eriyen Kadraj”, “Fotoğrafik İmge”, “Sinematografik İmge (Alan Derinliği, Dışavurumcu Görüntü)”, “Kolajın Fenomolojisi” ve “Neden Siyah-Beyaz Görmeyiz?” konularının inceleneceği üçüncü haftanın ardından dördüncü hafta seminerinde “İmgelerde Devrim”, “Sınıf ve İmgeler”, “Yoksullar Nasıl Görür? Sefaletin Estetiği”, “Dada-Sürrealizm-Kübizm”, “Avangarde İmge nedir?”, “Fotograf ve Modernizm” ve “Zen, Haiku ve Fotograf: Sessizin Estetiği” konuları analiz edilecek. Dizinin 17 Temmuz’da gerçekleşecek son seminerinde ise “Dışavurumculuk Sonrası: Pop İmge”, İroni-Parodi-Pastiş”, “Postmodern İmge”, “Simülasyon ve Likid Görme”, “90 Sonrası Fotoğraf”, “Kavramsal Sanat Nedir?” ve “Plastik Düşüncenin Sınırları” konuları konuşulacak.

Atölyeye kayıt olmak welcome@thecircle-o.com adresine mail atabilir ya da 0212 2927910 nolu telefondan iletişime geçebilirsiniz.