kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

The Pill’de yeni sergi: “Hafta Sonu”

16 Ocak 2020

The Pill, 16 Ocak – 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Aykan Safoğlu’nun “Hafta Sonu” başlıklı Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Hafta Sonu” sanatçının ölüm üzerine yoğunlaşan üçlemesinin ikinci filmi olan “Ziyaret/Visit”in yanı sıra son döneme ait üretimlerini bir araya getiriyor.

Analog fotoğrafçılığın temel ilkelerinden yola çıkan Aykan Safoğlu, kuir, göç ve mülksüzlükle ilgili sorunları gündeme getiren, biçimsel olarak geçişken işler üretir. Safoğlu; zamana yayılan çalışmalarında ve müdahalelerinde, direnç, kutlama ve son dönemde de yas kavramlarını inceler. “Ziyaret/Visit” işinde, sanatçı uzun süre fotoğraf çekemeyişiyle içgörüsü aracılığıyla hesaplaşır.

Safoğlu’nun fotoğraf karelerinden vazgeçmesi kendi hayatında bir dönüm noktası olduğu gibi, kolektif belleğimizde de “dile getirilemeyen” bir kopuş anına denk gelir. Bir başka deyişle, sanatçı fotoğraf çekmekten imtina eden travmatik benliğinin yasını tutarken, bir yandan da fotoğrafla giriştiği ağırkanlı barışma sürecini son dönemde yaşanan toplumsal kırılmalar üzerinden değerlendirir.

Safoğlu’nun kamerası, izleyiciyi Berlin’in tarihî Alter St.-Matthäus-Kirchhof [Aziz Matthäus Mezarlığı]’nda bir gezintiye çıkarır. Sanatçının yol arkadaşı 1970’lerin sonlarında annesi Şirin Aktaş’ın izinden giderek Almanya’ya yerleşen kültür emekçisi ve Kürt feminist Gülşen Aktaş’tır. Safoğlu’nun üretiminde dostluğun diyalektiği hem merkezi önem taşıyan bir konu, hem de sanatsal yönteminin asli bir parçasıdır. Öyle ki, sanatçının Gülşen’le kurduğu dostluk ve Gülşen’in mezarlıkla olan ilişkisi “Ziyaret/Visit”’te, Alman toplumsal dinamiklerine ışık tutan zengin bir simgesel ve anlamsal ilişkiler ağı örer. Aykan Safoğlu, mezarlık kapısında Gülşen ve kız kardeşi Nurşen’le buluşur ve karşılaşmaları mezarlığı duygular arkeolojisine uygun verimli bir mekâna dönüştürür.