kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

The Whole Life Academy’den açık çağrı

16 Aralık 2020

The Whole Life Academy Berlin, önümüzdeki yıl 18 – 22 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşiyor. Akademi programına başvuru için son tarih 15 Ocak 2021.

Çağrı; sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, doğa bilimleri, tasarım ve mimarlık dâhil çok çeşitli disiplinlerden akademisyenlere ve uygulayıcılara yönelik. Akademi, disiplinlerarası bir çalışma ortamını teşvik eder ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, sanatçıların, yazarların, araştırmacıların, küratörlerin, gazetecilerin, aktivistlerin veya koleksiyonlar, arşivler veya diğer bilgi sistemleri ile kurumlarda çalışan profesyonellerin başvurularını kabul eder.

Küresel sosyal ve politik huzursuzluğun mevcut durumu, arşivleme uygulamalarıyla güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Yaşanan deneyim, veri ve bilginin kaydedilmesi, depolanması ve paylaşılmasında şimdiki zaman, karmaşık tarihsel ve çağdaş sosyal koreografiler ve duygusal protokoller kümesi içinde yakalanır. The Whole Life Academy Berlin arşivlerde ortaklaşa bilgi üretme biçimlerini prova ediyor, arşivleri ve nesneleri sömürgelikten arındırma ve marjinal anlatıları ortaya çıkarma konusunda acil soruları ele alıyor.

Sağlık, ekonomik, doğal ve politik krizler karşısında arşivler hangi ortaklaşma, kolektiflik ve dayanışma stratejileri sunabilir? Arşivlerde yer alan yerel anlatılar, arşiv nesneleri ve biyografiler bugün nasıl okunur hale getirilebilir? Mevcut beşeri ve diğer ilişkiler arşivlerin oluşturulma ve işleyiş biçimlerini nasıl şekillendiriyor?

Uluslararası uzun vadeli bir araştırma sürecine dâhil olan Akademi, Nisan 2021’de sürekli olarak gezi, seminer ve arşiv görüntülemeleri içeren bir haftalık yerel bir program sunan göçebe bir müfredat geliştiriyor. Teori, pratik ve yerinde araştırmayı birbirine bağlayan on farklı atölyede Computerspielemuseum, Harun Farocki Institute, Veronika Radulovic’in kişisel arşivi, Lili-Elbe-Archiv, Museum für Naturkunde Berlin ve Schwules Museum arşivi gibi yerler, katılımcıların çağdaş ve tarihsel toplama, biriktirme ve uzaklaştırma uygulamalarını yeniden biçimlendirecekleri ve hem analog hem de dijital araçları kullanarak arşiv malzemesine alternatif erişim biçimlerini test edecekleri bir öncül olarak alınmaktadır.

Akademi’ye, Alice Creischer ve Andreas Siekmann, Doreen Mende, Adam Jasper, Anna-Sophie Springer, Florian Wüst ve Vadim Zakharov’un konuk katkılarıyla konferans, söyleşi ve gösterimlerden oluşan bir akşam programı eşlik edecek ve ardından 22 – 24 Nisan 2021 tarihleri arasında HKW’de bir kongre düzenlenecek.