kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Tiyatro Kooperatifi’nden çağrı

14 Eylül 2020

Tiyatro Kooperatifi, İstanbul İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde yapılan olağanüstü toplantısında alınan 89 sayılı kararın, “Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 14 Eylül 2020 tarihinden saat 08:00’den itibaren hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”  maddesi hakkında çağrı niteliğinde basın açıklaması yaptı.

ÖZEL TİYATROLAR ÇÖKÜŞTE!

İKİ SEÇENEK VAR: SEKTÖRÜN ÇÖKÜŞÜNE ŞAHİTLİK ETMEK YA DA YILLARA DAYALI KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKMAK!

İstanbul İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 11 Eylül 2020 Cuma günü yapılan olağanüstü toplantısında alınan 89 sayılı kararın, “Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 14 Eylül 2020 tarihinden saat 08:00’den itibaren hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”  maddesi ile birlikte tüm sahne sanatları faaliyetleri ne yazık ki durmuştur.

Mart ayında verilen öncelikli ilk tedbir kararıyla salonlarımız Temmuz ayına kadar tamamen kapatıldı. Sahne önü ve arkasındaki binlerce çalışan, 6 aydır gelir elde edememekte; ekonomik olarak çok zor zamanlardan geçmektedir.  Oluşturulan geçici önlemler de ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. İstanbul İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan bu karar; belediyeler ve özel sektörle beraber, sahne sanatlarına destek amaçlı üretilen açık hava sahnelerinde yer alma imkânını da ortadan kaldırarak sahne sanatları alanının son umudunu da tüketmiştir.

Kuşkusuz ki salgın koşullarında toplumun her bir zerresi çeşitli ölçülerde yara almış ve almaya devam etmektedir. Ancak bu gibi olağanüstü koşullara çözüm üretmesi gereken yegâne yapı, devlet mekanizmasıdır. Gerçek ve planlı risk yönetimi, ancak bu mekanizmayı işler kılmakla uygulanabilir. Anlık kararlar ve kısa dönemli çözümler, var olan problemi daha da derinleştirmekten öteye gitmemektedir.

Seyircimizin, oyuncularımızın ve emekçilerimizin sağlığı bizler için her şeyden önemli. Bu süreçte yapılan uygulamalarda bu hassasiyetimiz açıkça görülmektedir. Lâkin Temmuz ayı itibarıyla, kontrollü serbestlik kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca belirtilen tüm tedbir koşullarına uyulmasına rağmen; yayınlanan genelgeyle yasaklanan düğün, kına gecesi, nişan, nikah, sünnet düğünü vb. eğlencelere, “tiyatro” etkinliklerinin de salt eğlence olarak görülüp dâhil edilmesi bizleri derinden yaralamıştır.

Bu nedenle tüm yetkililere sahne çalışanları, sahipleri ve sanatçıları adına açık çağrımızdır:

Devlet kurumları, sektör temsilcileri, bilim kurulları ile gerçekçi; geleceği hedefleyen; sanatın sürekliliğini önceliğine alan ve hak ettiği değeri teslim eden; sektördeki tüm çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını göz önünde bulunduran planlamalarla sahne sanatlarını mümkün olan azami koşullarda korumak için elimizden geleni yapalım.

Bu konuda iş birliği yaparak, acil önlem ve kalıcı çözümler üretilmesini talep ediyoruz. Aksi halde çok yakın bir zamanda tüm alanın çöküşüne şahitlik edeceğiz. Buna engel olmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını sorumlu davranmaya ve beraber çözüm üretmeye davet ediyoruz.

Salgının ve sahne sanatlarındaki krizin yedinci ayına ve yeni tiyatro sezonuna girerken çözüm önerilerimizi yinelemek isteriz:

1) Salgın dönemine özel acil bir yardım fonu oluşturularak var olan krizin hafifletilmesi,

2) Sahne sanatlarının ayakta kalması için gereken maddi koşulların oluşturulması,

3) Var olan sahnelerin ayakta kalabilmesi ve seyirciyle buluşabilmesi için salonlarda standardın oluşturulması,

Tiyatrolar, sahne çalışanları, sahipleri ve sanatçıları adına acil çözüm çağrımızı paylaşmanız dileğiyle…

Tiyatro Kooperatifi