kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Tiyatro Kooperatifi’nden Çözüm Buluşmaları

4 Aralık 2020

Tiyatro Kooperatifi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle yürüttüğü Tiyatro Yönetimi Kapasite Geliştirme ve Sosyal Gelişim Projesi kapsamında, Aralık ayı boyunca 4 oturumdan oluşan “Çözüm Buluşmaları” başlıklı çevrimiçi bir seminer serisi düzenliyor.

Seminerlerde, kriz dönemlerinde tiyatroların nasıl hayatta kalabileceği, tiyatro yönetimi, izleyici geliştirme ve topluluk yönetiminin ele alınacak ve yurt dışındaki tiyatroların ve sanatçıların izledikleri yollar da tartışmaya sunulacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) işbirliğiyle düzenlenen seminerler, her Pazartesi Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan, Doç. Dr. Itır Erhart ve Doç. Dr. Serhan Ada’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek.

İlk seminer, 7 Aralık Pazartesi günü 14.00 – 15.30 saatleri arasında “Kültür sanat kurumları kriz dönemlerinde nasıl hayatta kalabilir?” başlığıyla gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Itır Erhart’ın üstlendiği oturumda Altıdan Sonra Tiyatro ve Kumbaracı50 Genel Koordinatörü Gülhan Kadim ve Hollanda Kraliyet Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri İpek M. Sur konuşmacı olarak yer alacak. Oturumda, pandemi sürecindeki fon yaratma ve fon verme stratejileri, kitle fonlamasına yönelik kampanya oluşturma ve kültür sanat kurumlarının içinden geçtiği değişim ve dönüşüm tartışılacak. 

Doç. Dr. Serhan Ada’nın moderatörlüğünde, 14 Aralık Pazartesi günü 14.00 – 15.30 saatleri arasında gerçekleşecek ikinci oturumda “Tiyatrolar zor zamanlarda nasıl yönetilir?” konusu gündeme getirilecek. Barselona Üniversitesi’nden Prof. Lluís Bonet ve İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen’in konuşmacı olarak katılacağı oturumda, içinde bulunduğumuz salgın döneminde tiyatro yönetiminin kritik noktalarına değinilecek. Oturumda ayrıca, tiyatrolarda sanatçıların yönetici konumunda olması ve 2020 yılının tiyatrolara getirdiği değişiklikler de konuşulacak. Barselona, Londra ve İstanbul’daki tiyatroların yönetim biçimleri konusunda örnek uygulamaların ele alınacağı oturumda, tiyatro yönetiminde dijital dönüşüm gibi konular tartışmaya sunulacak. İngilizce olarak gerçekleşecek oturumda Türkçe simultane tercüme yapılacak.

Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan’ın moderatörlüğünde, ATÖLYE Yaratıcı Platform Direktörü Atılım Şahin ve DOT Tiyatro Kurucu Ortağı ve yapımcı Özlem Daltaban’ın katılımıyla düzenlenecek üçüncü oturum 21 Aralık Pazartesi günü 14.00 – 15.30 saatleri arasında gerçekleşecek. “Pandemi döneminde kültüre katılımı nasıl tasarlamalıyız?” başlıklı oturumda tiyatrolar için izleyici geliştirme ve topluluk yönetimi konuları tartışılacak. 

Seminer serisinin 28 Aralık Pazartesi günü 14.00 – 15.30 saatleri arasında gerçekleşecek son oturumunda ise Doç. Dr. Serhan Ada moderatörlüğünde “Başka ülkelerde tiyatrolar ve sanatçılar ne yapıyor?” başlığı tartışılacak. Oturumun konukları ise, yaşamlarını ve tiyatro üretimlerini yurt dışında sürdüren sanatçılar Barış Celiloğlu (Londra – oyuncu/yönetmen), Sedef Ecer (Paris – oyun yazarı) ve Zişan Uğurlu (New York – sanat yönetmeni/oyuncu) olacak. Oturumda, salgın dönemindeki tiyatro çalışmaları, uluslararası alanda tiyatrolara sağlanan destek programları, dijitalin de dahil olduğu yeni arayışlar ve tiyatrolar arası ve disiplinler arası dayanışma ve işbirlikleri üzerine konuşulacak.