kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Tiyatro Kooperatifi’nden T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sorular

7 Ekim 2021

Tiyatro Kooperatifi, 2021-2022 sanat sezonu için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan destek konusunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na birtakım sorular iletti.

  1. “Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 2. fıkrasında, değerlendirme komisyonunun her sanat sezonunda yönetmelikte yer alan değerlendirme ölçütlerine ek yapabileceği belirtilmiştir. 2021-2022 sanat sezonunda desteklenen oyunların seçiminde kullanılan tüm kriterler nelerdir?
  2. Desteklenen oyunların seçiminde kullanılan kriterlere uyumluluğu değerlendiren komisyonda görev alan isim veya kurumlar kimlerdir?
  3. Başvurusu olumlu sonuçlanan her bir tiyatroya ayrılan bütçe nedir, bütçe dağılımı hangi kriterler doğrultusunda yapılmıştır? Bütçenin tiyatrolara aktarımı ne zaman gerçekleştirilecektir?
  4. 2020-2021 sanat sezonunda toplam 328 özel tiyatro projesine 12.000.000 TL ödenek sağlanırken, 2021-2022 sanat sezonunda toplam 428 özel tiyatro projesine 13.500.000 TL ödenek ayrılmıştır. Başvurusu olumlu sonuçlanan tiyatroların sayısı %30 oranında artış gösterirken, toplam bütçede yalnızca %12 oranında artış olmuştur. Bu doğrultuda tiyatro başına düşen bütçede önemli oranda bir düşüş gözlemlenmektedir. Destek bütçeleri belirlenirken, 1,5 yılı aşkın süredir devam eden, halen içinde bulunduğumuz zorlu pandemi sürecinde yaşanan kayıplar, ülkemizdeki mevcut ekonomik koşullar ve bir tiyatro prodüksiyonunun hayata geçirilmesi için gereklilikler değerlendirmeye alınmış mıdır?
  5. “Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik”te 29.04.2021 tarihinde yapılan değişiklikle, yönetmeliğin 8. maddesinin g bendi uyarınca, başvuru yapan özel tiyatronun salonu olup olmaması, salonu varsa kapasitesinin de değerlendirileceği belirtilmiştir. 2021-2022 sanat sezonunda destek sağlanan projeler listesinde yalnızca ticari unvan, tiyatro adı ve proje adına yer verilmiştir. Destek verilen tiyatro salonlarına ilişkin bilginin, salonlar için sağlanan bütçenin ve bu miktarın toplam bütçe içindeki oranının paylaşılmasını rica ederiz.
  6. Desteğe başvuran ancak destekten yararlanamayan 44 tiyatronun başvurusunun olumsuz sonuçlanma nedeni nedir? Şeffaflık prensibi gereği ve bu tiyatroların bir sonraki destekten yararlanabilmek için gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri amacıyla yanıtınızı rica ederiz.

Sahnelerin uzun zaman sonra yeniden açılmaya başladığı, özel tiyatroların var güçleriyle çalışarak ayakta kalma mücadelelerini sürdürdüğü bu hassas dönemde verilecek tüm destekler, sektörümüzün sürdürülebilirliği adına hayati önem taşıyor. Bu doğrultuda özel tiyatroların projelerine yapılan destekle ilgili T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tesis edeceği şeffaflık ve kolaylaştırıcılığı önemsiyor, sorularımızın tamamı için yanıtlarını rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

Tiyatro Kooperatifi