kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Türk Sinemasının Sessiz Yılları konuşması Yapı Kredi Kültür Sanat’ta

13 Aralık 2017

Yapı Kredi Kültür Sanat (YKKS)15 Aralık 2017 Cuma günü, saat 18.30‘da Ali Özüyar, Burçak Evren ve Barış Saydam‘ın konuşmacı olarak yer alacağı Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca’da Kültür Tarihi Konuşmaları kapsamında Türk Sinemasının Sessiz Yılları başlıklı bir konuşmaya ev sahipliği yapıyor.

Söyleşide Türkiye sinemasının Osmanlı’da başlayıp Cumhuriyet’in kuruluşuna dek süren sessiz yılları konuşulacak. Özuyar’ın titiz bir arşiv çalışması ve tarih metodolojisine dayanarak dört başlık altında (İstibdat Dönemi, II. Meşrutiyet Dönemi, I. Dünya Savaşı Yılları, Mütareke ve İşgal Yılları) incelediği bu “sessiz yıllar”da sinemanın dönemin siyasi, iktisadi ve sosyokültürel koşullarından nasıl etkilendiği tartışılacak. Söyleşiye pek çoğu ilk kez yayımlanan belgeler, fotoğraflar ve sessiz dönem Türk filmlerinden kısa parçalar eşlik edecek.