kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Türkiye Caz Ağı kuruldu

3 Mayıs 2021

2019 yılının Aralık ayında çevrimiçi buluşmalarla çalışmalara başlayan Türkiye Caz Ağı, 16 kurucu üyesinin girişimiyle 2020 yılında kuruldu. 29 Nisan 2021 günü ise caz ve doğaçlama müzikle iç içe olan herkesle birlikte buluşma fırsatını yakaladı.

Türkiye Caz Ağı caz ve doğaçlama müziğin gelişimi için festival, kulüp ve sahneler arasında ağ kuran bir oluşum. Sanatçılar, kültür profesyonelleri ve seyirciler arasındaki iletişimi güçlendiren bir ağ görevi gören Türkiye Caz Ağı, caz müziğinin kimliğini ve çeşitliliğini desteklerken bu müziğe olan ilginin ülke çapında geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Caz festivalleri, caz kulüpleri, sahneler gibi pek çok üyesi bulunan Türkiye Caz Ağı, hem sosyal ve duygusal gelişim hem de toplumsal kalkınma için kültürel diyaloğun önemli iletişim ve işbirliği kanalları arasında yer aldığına inanıyor.

Türkiye Caz Ağı’nın caz ve doğaçlama müzik üreticilerini bir araya getirmek, bu alanda kültürel aktiviteler geliştirmek, Türkiye caz sahnesini uluslararası mecrada desteklemek, caz toplulukları arasında bilgi ve deneyim aktarımını kolaylaştırmak gibi amaçları var. Bu amaçların yanı sıra senede bir kere genel kurul düzenlemek, üyelerden oluşacak çalışma grupları ile çeşitli program ve eğitimler tasarlamak gibi faaliyetleri var.

Europe Jazz Network (Avrupa Caz Ağı) gibi köklü bir oluşumdan beslenerek hayata geçirilen Türkiye Caz Ağı önümüzdeki dönemde pek çok proje ve araştırma ile Türkiye’de caz ve doğaçlama müziği geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye Caz Ağı kurucu üyeleri arasında Akbank Caz Festivali, Arter, Babylon, Borusan Müzik Evi, BOVA, Bozcaada Caz Festivali, Caz Derneği, İstanbul Caz Festivali, Kültür İstanbul, Nardis, Pozitif, Salon İKSV, SunJazz Festival, The Badau, Touché, Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, XJAZZ, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Yeniköy Caz Günleri ve Zorlu PSM yer alıyor.