kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Türkiye Kültür Varlıkları haritası artık online

3 Mart 2016

Hrant Dink Vakfı‘nın yürüttüğü “Türkiye Kültür Varlıkları” haritası çalışmasına artık online olarak erişilebiliyor.

“Türkiye Kültür Varlıkları Haritası”, Hrant Dink Vakfı’nın yürüttüğü kültürel miras envanteri projesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştı.  Bu harita Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi toplumlarının kamusal taşınmaz kültürel mirasını belgeleyerek, Türkiye coğrafyasında çokkültürlülüğe ve çokkatmanlılığa görünürlük sağlıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje; Nora Mildanoğlu, Merve Kurt ve Vahakn Keşişyan tarafında koordine ediliyor.

Birincil ve ikincil kaynakların yanı sıra çeşitli arşivler aracılığıyla derlenen kilise, okul, manastır, mezarlık, sinagog, hastane gibi kamusal yapılara dair temel bilgiler bu harita üzerinden paylaşılıyor. Türkiye Kültür Varlıkları Haritası, kullanıcıların katkısı ve geri bildirimi ile zenginleşmeyi ve devamlılığını sürdürmeyi hedefliyor.

22 Şubat’ta ise Hrant Dink Vakfı ve Kültürel Mirası Koruma Derneği’nden uzmanların bu harita için Kayseri’de yaptığı saha çalışmasına dayanan “Kayseri” kitabının tanıtımı yapıldı. Kitap, bölgede yaşayan Ermeni ve Rum toplumlarının sosyal ve ekonomik tarihine ışık tutuyor. Ayrıca bir zamanlar Kayseri’nin barındırdığı kültürel çeşitlilik hakkında makaleler içeriyor.