kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Türkiye küresel yaratıcılık endeksinde 88. sırada

29 Mart 2016

Martin Prosperity Institute tarafından yürütülen “The Cities Project“, küresel kapitalizmin temel ekonomik ve sosyal örgütlenme birimi olarak şehirlerin rolüne odaklanan bir proje. Proje, şehirlerin bu noktada artan rolleriyle beraber elde ettikleri fırsatları ve karşılaştıkları zorlukları araştırıyor.

2015’te Martin Prosperity Institute’e bağlı olarak Richard Florida, Charlotta Mellander ve Karen King tarafından yürütülen Global Creativity Index 2015 adlı araştırma, bu noktada şehirlerin ekonomik gelişimi için yeni bir model sunuyor. İsmi “3Ts” – talent, technology and tolerance (yetenek, teknoloji ve tolerans) olan modelde, 139 ülke tüm bu kategorilerde sıralamaya giriyor ve genel sıralamada yerlerini alıyorlar. Türkiye bu sıralamada ne yazık ki 88. sırada yer alıyor.

Araştırmanın ana ölçütleri olan bu 3 faktör aşağıdaki gibi tanımlanıyor:

  1. Teknoloji– Araştırma ve kalkınmaya yapılan yatırımlar, (kişi başına düşen patent sayısı bazında)
  2. Yetenek– Yaratıcı sınıfta yüksek öğrenim ve iş gücü sahibi yetişkinlerin payı. 
  3. Tolerance– Göçmenlere, etnik azınlıklara ve LGBTT bireylere gösterilen muamele.

 

Ekran Alıntısı2