kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Türkiye Tiyatro Vakfı kuruldu

5 Şubat 2020

Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalarını sürdüren ve adını ilk kez Enka Sanat’ın ev sahipliğinde yapılan “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek” başlıklı panelde duyuran Türkiye Tiyatro Vakfı, Aralık 2019 itibariyle kuruldu.

Ağırlıklı olarak tiyatrocu, oyuncu ve akademisyenlerden oluşan Kurucular Kurulu’nun başkanlığına Esen Çamurdan seçildi. Vakıf’ın ana hedefi, Türkiye tiyatrosunun belleğini barındıracak olan Türkiye Tiyatro Müzesi‘ni İstanbul’a kazandırmak. Vakıf kuruluş gerekçesini şöyle dile getiriyor: “Başta İstanbul gibi köklü bir tiyatro geçmişi olan bir kentte ve genel olarak ülkemizde tiyatro belleğinin hızla yok olması, çeşitli kültür ve eğitim kuruluşları da içinde olmak üzere, toplumun büyük bir kesiminin tiyatro kültür mirasımıza uzak duruşu, dolayısıyla ona sahip çıkılmaması ve kalıcılığın sağlanamaması nedeniyle yaşanılan değer yitimi”.

Sahipleriyle birlikte yiten, dağılan belgelere ve her türlü tiyatro öğesine (kostüm, dekor çizim ve maketleri, aksesuarlar vb.) sahip çıkmakla işe başlayacak olan Türkiye Tiyatro Müzesi dünden bugüne kalanları araştırmak ve gün yüzüne çıkarmakla yetinmeyip bugünden yarına kalacakları da kayıt altına alacak. Ayrıca Türkiye tiyatrosuna önemli katkıda bulunmuş Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarının tiyatro kültürünü tüm katmanlarıyla bir araya getirmek ve görünürlüğü sağlamak için de çalışmalar yapılmakta. Geleneksel Türkiye tiyatrosu da müzede hak ettiği yeri alacak, konuyla ilgili her türlü belgeye ve yaşayan ustalara ulaşmak, bu alanda kapsamlı araştırma ve yayın yapmak öncelikli tasarılar arasında bulunmakta.

Türkiye Tiyatro Müzesi, anlaşılacağı üzere, sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesine zemin hazırlayan, sanatla kültürü birleştiren çağdaş ve dinamik bir kültür merkezi işlevini yüklenecek. Çalışmalarını Türkiye Tiyatro Vakfı’yla eşgüdümlü olarak sürdürecek ve sergileme anlayışında çocuk, genç ve engelli ziyaretçileri de gözetecek. Üstünde önemle durulan bir nokta da, toplumda merak uyandırmak, bilineni yeniden düşündürtmek, ilgi çekmek, bunları yaparken de ders verici havadan kaçınıp ziyaretçinin keyifli bir zaman geçireceği bir alan yaratabilmek. Başta İstanbul olmak üzere, ülkemizin kültürel zenginliğine önemli katkıda bulunacağı düşünülen Türkiye Tiyatro Müzesi, yalnız yerli ve yabancı akademisyenlerin, araştırmacıların, sanatçıların vb. değil, turistler için de bir çekim merkezi olmayı hedeflemekte.