kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Türkiye Tiyatro Vakfı’ndan yeni çevrimiçi etkinlikler

23 Mart 2021

Türkiye Tiyatro Vakfı (TTV), YouTube ve Zoom üzerinden çevrimiçi olarak “Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları” başlıklı ücretsiz konuşmalar ile ücretli ve sınırlı katılımcıyla düzenlenecek Bir ‘Mesel’ Olarak Tarih: Türkiye’de Tiyatro” başlıklı seminer serisine ev sahipliği yapıyor.

Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları, iki oturumda gerçekleşirken; Türkiye tiyatrosunun tarihini sosyopolitik bir yaklaşımla, farklı açılardan okumanın hedeflendiği Bir ‘Mesel’ Olarak Tarih: Türkiye’de Tiyatro seminer serisi üç oturumdan oluşuyor.

Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları

26.03.2021 Cuma, 18:30: Dilek Özhan Koçak – 19. Yüzyıl İstanbul’unda Kültürel Dönüşüm ve Osmanlı Tiyatrosu’nun Doğuşu

16.04.2021 Cuma, 18:30: Cemal Ünlü – Kantolar, Kantocular

Seminerler: Bir ‘Mesel’ Olarak Tarih: Türkiye’de Tiyatro

5 Nisan: Tarihsel Karşılaşmalar 1: Geleneksel/Batı karşılaşmasının siyasi hattı. Tanzimat’a ve değişime uzaktan bir bakış.

12 Nisan: Tarihsel Karşılaşmalar 2: Ulusal kültür, ulusal tiyatro fikrinin siyasi yolu. Erken Cumhuriyet döneminde milli bir mesele olarak tiyatro.

19 Nisan: Tarihsel Karşılaşmalar 3: Geç Cumhuriyet’in siyasi dinamikleri ya da akıştaki gölgeler. Bir dava olarak tiyatro, dava fikrinin hükümsüzleştirilmesi ve siyaset algısındaki değişimlerin oluşturduğu manzara.