kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nden sektöre destek çağrısı

21 Aralık 2018

Türkiye Yayıncılar Birliği, gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, e-gazete ve e-dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimindeki KDV oranının %1’den %18’e; elektronik e-kitap gibi yayınların elektronik ortamda satışı, e-kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde ise %8’den %18’e yükseltilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Türkiye’de yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren yayıncıları ve yayın dağıtımcılarını temsil eden Türkiye Yayıncılar Birliği, ağır vergi yüklerinin kaldırılarak kültür endüstrisine ve yayıncılık sektörüne destekçi bir tavır alınması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Türkiye Yayıncılar Birliği, gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, e-gazete ve e-dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimindeki KDV oranının %1’den %18’e; elektronik e-kitap gibi yayınların elektronik ortamda satışı, e-kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde ise %8’den %18’e yükseltilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye’de yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren yayıncıları ve yayın dağıtımcılarını temsil eden Türkiye Yayıncılar Birliği, ağır vergi yüklerinin kaldırılarak kültür endüstrisine ve yayıncılık sektörüne destekçi bir tavır alınması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Yayıncılık sektörünün çok ağır bir vergi yüküyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Türkiye Yayıncılar Birliği; yaratıcı endüstrilerin bu vergi yükü ağırlığını taşıyamayacak duruma geldiğine dikkat çekiyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin konuyla ilgili açıklamasına göre; elektronik yayın alanındaki KDV oranlarının, 19 Aralık 2018 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yükseltilmesi vergi gelirleri açısından önemli bir fayda sağlamayacak, aksine gelişmekte olan bu alanı daha da zora sokacaktır.

Türkiye’de e-kitaptan elde edilen ciro yok denecek kadar azdır; akademik yayıncılıkta ve eğitim yayıncılığında ise e-kitaptan ziyade elektronik veritabanları, uzaktan eğitim ve online sınav portalları şeklinde elektronik yayıncılık şekilleri hızlı bir gelişim içerisindedir.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin basılı yayınların üretim aşamasında %18’lerde seyreden KDV oranının %1’lere çekilmesi, telif ödemelerindeki %17’lik stopajın ve telif ödemelerindeki %18’lik KDV’nin kaldırılması yönünde mücadele verdiği günlerde e-kitap KDV’sindeki beklenmeyen bu artış yayıncılık sektöründe büyük yara açmıştır. Kağıt ve baskı fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle yayın programlarını revize eden, kitapların bir kısmını e-kitap olarak satışa sunarak maliyetlerini dengelemeye çalışan yayıncılar çaresiz kalmışlardır. Yapılan değişiklik aynı zamanda, basılı kitabın da benzer bir vergi artışına uğrayıp uğramayacağı konusunda yayıncıları tedirgin etmiştir.

 E-kitap, elektronik veritabanları ve uzaktan eğitim portalları; ülkemizde çok geniş bir kitlenin çok geniş kitap çeşidine uygun fiyatla, istediği zamanda ve ülkenin herhangi bir noktasından ulaşabilmesi için çok kıymetli bir fırsattır. Arttırılan vergiler ise yeni filizlenen ve yayıncılığın teknolojik olarak gelişmesine destek olan bu alanı büyük ölçüde tırpanlamış olacaktır.

KDV’nin kitap yayıncıları üzerinde finansman yükü oluşturmayan bir yapıya dönüştürülmesi, işlem maliyetlerinin azaltılması, sağlanan istisna ve indirimlerle daha fazla kitabın basılmasının ve erişime sunulmasının teşvik edilmesi, yayıncılık sektöründe işletmelerin gelişen teknolojiye yatırım yapabilmesinin özendirilmesi ve böylece ülkemiz kültür endüstrisinin ve ekonominin kalkınmasına, okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanması hedefimiz olmalıdır.

Vergi yüklerinin kaldırılmasının, yayıncılık sektörünün ve kültür endüstrisinin gelişmesi adına yeni eserlerin kültür dünyamıza girişinin önünü açacağını belirten Türkiye Yayıncılar Birliği; bu konuda mevzuat ve uygulamada gerekli adımların atılabilmesi ve sonuç alınabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kültür endüstrisine ve yayıncılık sektörüne destekçi bir tavır almasını bekliyor.