“Türkiye’de Bağımsız Sanat: Mekanlar, Üretimler, Deneyimler” başlıklı konuşma Facebook Community Hub’da

12 Eylül 2019

İstanbul’da ilk kez gerçekleşecek uluslararası gösteri sanatları festivali Istanbul Fringe, sanatın farklı alanlarında bağımsız üretimler yapan oluşumları bir araya gelmeye davet ediyor.

Farklı deneyimlerin paylaşılmasıyla hem kuşaklar arası bilgi ve deneyim aktarımı, hem de tiyatro, performans, dans, müzik, sinema ve görsel sanatlar arasında yatay bir etkileşim sağlamak amaçlanıyor. Festival tarafından düzenlenen “Türkiye’de Bağımsız Sanat: Mekanlar, Üretimler, Deneyimler” başlıklı etkinlik 18 Eylül Çarşamba günü 10.00 – 15.00 saatleri arasında 42 Maslak’ta yer alan Facebook Community Hub’da gerçekleşecek.

Türkiye 2010’lu yıllardan itibaren sanat alanında tarihinde görülmemiş bir dinamizme ve çoğalmaya tanıklık ediyor. Bağımsız sanat mekanları, etkinlikleri, oluşumları her geçen gün artıyor, şehir merkezlerinden ülkenin farklı yerlerine yayılıyor. Bu dinamik ve çok sesli sanat alanı içinde farklı aktör ve alanların birbiriyle iletişimde olacağı, tartışabileceği platformlara duyulan ihtiyaç ise giderek artıyor.

Etkinlikle her oluşumla ilgili belgeleme ve arşiv oluşturacak, ortak talep ve sorunlarının belirlenmesiyle kültür politikalarının gelişmesinde rol oynayacak bir girişimin temelini atmak hedefleniyor. Ortak tartışmayı ve çalışmayı şekillendirecek temalar arasında üretim koşulları, finansman ve sponsorluk ilişkileri, yönetişim, mekanların ve etkinliklerin sürdürülebilirliği, ve yurtdışıyla ilişkiler yer alıyor.