kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Türkiye’de Görsel İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Çalışanların Sansür Algısı Anketi Sonuç Raporu: 2020 Yılı Örneği” yayınlandı

16 Nisan 2021

Oyuncular Sendikası ve Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD), Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları programları kapsamında Türkiye’de Görsel, İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Sansürün Takibi ve Önlenmesi” projesini yürüttü.

Proje kapsamında yapılan araştırmanın Emre Yetim tarafından hazırlanan raporu, “Türkiye’de Görsel İşitsel ve Sahne Sanatları Alanında Çalışanların Sansür Algısı Anketi Sonuç Raporu: 2020 Yılı Örneği” başlığı ile yayınlandı.

Araştırma kapsamında, alanda çalışan kişilerin sansür algısını ölçmek için bir anket çalışması gerçekleştirdi. 22 Haziran – 14 Eylül 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen anket çalışması ile görsel-işitsel ve sahne sanatları alanlarında çalışan kişilerin sansür, otosansür ve ifade özgürlüğü kavram, konu ve problemlerine dair düşünce ve algılarının sayısal olarak değerlendirilmesini ve genelleştirilmesini sağlamak amacıyla yapıldı. Türkiye’de görsel-işitsel ve sahne sanatları alanında aktif olarak çalışan 18 – 71 yaşları arasında toplam 515 kişi ankete katıldı.