kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Boyutları” kitabı yayımlandı

1 Kasım 2017

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in “Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Boyutları” adlı kitabı Borusan Kocabıyık Vakfı’nın desteğiyle Kaynak Yayınları tarafından yayımlandı. Alanda bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olan kitap, Türkiye’de kültür ekonomisinin sınırları ve boyutları hakkında çarpıcı veriler sunuyor.

Kitap; yayıncılıktan film endüstrisine, müzik endüstrisinden müzelere, sanat galerilerinden sahne sanatlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede Türkiye’nin kültür ekonomisinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Ayrıca araştırma kapsamında Türkiye’de ekonomik açıdan önemli bir yer tutan dizi sektörü, spor ve gastronomi alanları da irdeleniyor.

Uluslararası örneklerle kıyaslamalı çarpıcı veriler

Türkiye’de kültür ekonomisi sektörüne ilişkin çarpıcı verilerin düzenli ve sistemli bir şekilde toplandığı Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Boyutları kitabında, Türkiye’deki çarpıcı veriler uluslararası örneklerle karşılaştırılarak, AB üyeliği sürecinde Türkiye’de sektörün geliştirilebilmesi için karar vericilere öneriler de sunuluyor.

Çin’den Avustralya’ya kadar tüm ülkelerde kültür (kreatif) ekonomisi sektöründeki faaliyetleri ölçülüyor olmasına karşın, Türkiye’de kültür ekonomisinin fazla ciddiye alınmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Faruk Şen kitabının tanıtım toplantısında şunları söyledi:

“Türkiye’de kültür (kreatif) sektörünün ulusal ekonomi içindeki büyüklüğü TAVAK Vakfı tarafından ilk defa ele alınmış bulunmaktadır. Bu araştırmada Kültür Ekonomisinin ulusal gelire oranına göre GSYH’daki payının 2015 yılında yüzde 6,4 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu da 47,6 Milyar Dolara denk düşmektedir. Araştırma kapsamında Avrupa’dan örnek alınarak 13 ana sektör olmak üzere 53 alt sektördeki tüm yıllık harcamalar incelenmiş bulunmaktadır. Bu araştırma Türkiye’de Kültür Ekonomisinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.”

Prof. Dr. Faruk Şen

1991 yılında Almanya’nın Essen Üniversitesi’nde profesörlük unvanını alan Şen; Bamberg, Essen ve Duisburg Üniversiteleri’nde dersler verdi. 1985-2008 yılları arasında Almanya’da Türkiye Araştırmalar Kurumu’nu yönetti. 2009 yılında kurulan Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Bu çerçevede Silivri Gümüşkaya’da ve Kavacık’ta bir Avrupa Üniversitesi kurmak için 10 Alman üniversitesinden değişik fakültelerle ve Avusturya’dan Viyana, Hollanda’dan Maastricht ve İsviçre’den Zürih Üniversiteleriyle birlikte çalışmaktadır. 2010 yılından beri İstanbul’da yaşayan Faruk Şen aynı zamanda Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Üyesi, UNESCO Almanya Milli Komite Üyesi, Avrupa Birliği Kültürler Arası Diyalog (AnnaLindth Vakfı) Komisyon Üyesi, Türk-Alman Kültür Konseyi Kuzey Ren Vestfalya Başkanı, TAVAK Avrupa Üniversitesi Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Ayrıca Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Onur Madalyası, Federal Almanya Onur madalyaları ve Türk-Alman Dostluk Ödülü sahibidir.