kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Türkiye’de Sanat Tarihi Yazımı kitabı yayımlandı

22 Eylül 2016
Ceren Özpınar tarafından 1970 – 2010 yılları arasında yazılmış sanat tarihi metinlerini söylem, zamansallık, dönemler, tarihsel anlatı modelleri, ulusal ve etnik kimlik, toplumsal cinsiyet, dil ve terminoloji gibi farklı bağlamlarda inceleyen, Türkiye’de sanat tarih yazımına farklı bir bakış açısı getiren Türkiye’de Sanat Tarihi Yazımı kitabı Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarfından yayınlandı.

Türkiye’de sanat tarihi yazımı Cumhuriyet’in modern ulus-devlet anlayışıyla şekillenir. Ulusal kimlik olarak kabul edilen Türklük, sanat tarihini milliyetçilik ideolojisi çerçevesinde kurar. Batılılaşma politikaları nedeniyle de Avrupa-merkezci ve Batıcı bir bakış açısı sanat tarihi yazımında etkili olur. Ancak, 1970’lerden itibaren tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sanat tarihi yazımı dönüşmeye başlar.

Ceren Özpınar, Türkiye’de Sanat Tarihi Yazımı’nda hem bu dönüşümü kayıt altına alıyor hem tartışmaya açıyor: Sanat tarihinin sanat yapıtlarını, öznellikleri veya kimlikleri temsil etme biçimi bize ne söyler? Sanatsal geçmişin zamansal olarak farklı dönemlere ayrılması ne ifade ediyor? Sanat tarihinin farklı biçimlerde kurgulanmasının anlamı nedir?

Ceren Özpınar kimdir?

Ceren Özpınar sanat tarihi doktorasını 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden aldı. Sussex Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde ‘British Academy Newton International Fellow’ olarak çalışmakta ve Türkiye’deki feminist sanat tarihleri üzerine bir kitap yazmaktadır. Narratives Unfolding: National Art Histories in an Unfinished World (McGill-Queen’s University Press, 2016) ve Sivil Toplumun Perspektifinden Türkiye’de Kültür Politikasının Gelişimi (Istanbul Bilgi Üniversitesi, 2011) kitaplarında ve Toplum ve Bilim ile Kült gibi hakemli dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

Kapak Resmi: Candan İşcan