kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

TÜRSAK Vakfı, Türkiye Sineması için “Arama Konferansı” düzenledi

18 Mart 2019

TÜRSAK Vakfı yeni başkanı Elif Dağdeviren liderliğinde, Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademik katkısı ve ev sahipliğinde, Türkiye sinemasına dair bir vakıf tarafından düzenlenen en geniş kapsamlı arama konferansını düzenleyerek yeni çağa uygun bir vakıf anlayışına geçmek üzere ilk adımını attı.

13 Mart Çarşamba günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenen ve Türkiye sinemasının varolan durumunu değerlendirerek ihtiyaçlarını tespit etmek üzere gerçeklşetirilen konferansa sektörün farklı temsilcilerinden oluşan geniş çaplı bir katılım oldu.

TÜRSAK Vakfı Başkan ve yapımcı Elif Dağdeviren, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı ve film yapımcısı Cemal Okan ile BAU Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Ulusoy’un konuşmacı olarak katıldığı konferansta sinema sektörünün ve basın dünyasının önemli isimleri de yer aldı.

İki oturum halinde gerçekleşen konferansta ilk olarak sözü TÜRSAK Vakıfı Başkanı Elif Dağdeviren aldı. TÜRSAK’ın 27 yıllık bir vakıf olduğunun altını çizen Dağdeviren, vakıfların da gelişen çağın dinamikleri doğrultusunda kendilerini yenilemeleri gerektiğini belirterek, özellikle sinema sektörünün daha da güçlenip gelişebilmesi için tüm paydaşları arasında birlik oluşturmasının ve rakipler olarak değil tamamlayıcı unsurlar olarak yollarına devam etmeleri gerekliliğinin altını çizdi.

Bu çağrının özellikle sektörün tüm çalışanlarına, bileşenlerine ve sektöre tüm katkıda bulunanlara yapıldığını dile getiren Dağdeviren sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye sineması özellikle son 10-15 yıldır, gerek ulusal gerekse de uluslararası arenada önemli atılımlar yaptı. Ülkemizde seyirci sayısı artarken dünyada da saygı duyulan ve ödüllerle dönen filmlerimiz sayesinde adı geçen bir Türkiye sineması ortaya çıktı. Dünyadaki nadir ülkelerden birisi ki, kendi filmleri yabancı filmlerden daha çok seyderediliyor. Yerel sinemalarda çok rağbet görmeyen filmlerimiz bile dünyadan ödüllerle dönebiliyor. Alnının akıyla çıkardığı Nuri Bilge Ceylan gibi isimler sayesinde marka olmuş güzel filmlerin ev sahipliğini yapan bir ülkedeyiz.”

Sözlerine TÜRSAK’ın 27 yıldır çeşitli şekillerde sinemaya katkıda bulunduğunu ve bu katkılarından çoğunun da sektöre yeni isimler kazandırmak olduğunu ancak artık sektörde eksik görülen konularda nasıl bir fayda sağlanabileceğine de odaklanmak gerektiğini dile getirerek devam eden Dağdeviren, “Böyle konferanslarla Türkiye Sineması’nın gelişimine katkıda bulunmanın ve uluslararası arenada daha büyük bir marka olmasına katkı sağlamanın yol haritasını çizebilmek istiyoruz.” dedi.

BAU Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Ulusoy açılış konuşmasına konferansa ev sahiplği yapmak duydukları mutluluğu dile getirerek başladı. Ulusoy konuşmasına şöyle devam etti; “Her zaman akademi ile reel sinema sektörünün sürekli iş birlikteliği yapmasını istiyoruz.  Öğrencilerimizin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sektör içinde de var olabilecek şekilde iyi akademik ve pratik eğitim almış olarak hazırlamak önceliğimiz olmuştur. Öğrencilerimize sektöre daha iyi adapte etmek önceliğimiz olacaktır.”

TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı, FONO Film sahibi ve Taff Pics ortağı Cemal Okan da açılış konuşmasında vakıf olarak bugüne kadar çok mükemmel işler yapıldığının altını çizdi. “Sinemada yaptığımız işler daha bireysel işler, takım çalışmasıyla daha iyi işler yapabiliriz” diyen Okan, bu çalıştaydan beklentilerinin özellikle genç nüfusu daha çok sinemaya çekmek olduğunu dile getirdi.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen konferansta Türkiye’nin sineması ile daha da güçlü ulusal ve uluslararası bir marka olması ve bunun için sinemanın çok daha güçlü ve etkin bir sektör olarak nasıl konumlanması gerektiği tartışıldı. Sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesi ve nasıl bir yol haritası çizmesi gerektiğinin tartışıldığı konferansta çözümlere ve geleceğe yönelik bir de stratejik plan çıkarılması için çalışma başlatıldı.