kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Tutkunun Anatomisi” Pg Art Gallery’de

21 Eylül 2018

Pg Art Gallery, 15 Eylül – 12 Ekim 2018 tarihleri arasında Özer Toraman’ın “Tutkunun Anatomisi” (Anatomy of Passion) başlıklı üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Toraman; cinsiyetçi konturlardan uzak figürleri ile erkek/kadın ikiliğinin dışında bir tekilliği sorgularken, izleyiciyi, duygu, düşünce ve arzularıyla baş başa bırakarak, farklı bir bakış açısına davet ediyor.

Yapıtlarında masumiyeti simgeleyen açık pastel renkleri, özellikle mavi ve uçuk pembeyi tercih eden sanatçı, cinsiyetçi kategorizasyonun sınırları üzerine düşünürken, bu kavramları yeniden ele alarak iki cinsiyete ait olmayan melez figürler yaratıyor. Bu portrelerin kimileri nitelikleriyle dikkat çekerken, kimileri de bulanık imgeler olarak bilinç dışımızdaki farklı imgelere gönderme yapıyor.

‘Tutkunun Anatomisi’ başlıklı bu sergide Toraman, tutkunun yaşamımızdaki önemine dikkat çekiyor. Tutku, duygusal yaşamdan düşünce, davranış ve eyleme yansıyan, belirli sınır ve ölçü içerisinde kişiliği geliştiren, olgunlaştıran, yücelten önemli bir güçtür. Hem olumlu hem de olumsuz bir anlam barındırır. Tıpkı aşk ve nefret gibi.

Özer Toraman insanın çifte varoluşunu vurgulayarak, kendi perspektifiyle parçalayıp birleştirdiği portre ve bedenler üzerinden tutkusunu sanata dönüştürüyor. Duyusal bir biçim altında olan gerçeği hayal gücümüzün sınırlarını zorlayarak farklı bir bakış açısı sunuyor. Tinsel bir varlık olan insanı kendi hayal dünyası ile baş başa bırakıyor.