kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Üç yeni üniversitede ‘Kültür Politikaları ve Yönetimi’ yüksek lisans programları

11 Kasım 2020

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde ‘Kültür Politikaları ve Yönetimi’ yüksek lisans programları açıldı.

Programların açılmasıyla, milli kültür unsurlarının desteklenmesi ve kültürel kurumların güçlendirilmesi için akademik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Kültür politikası ve kültür yönetimi disiplini, Avrupa Kültür Eğitim Kurumları Ağı’nda (ENCATC) yer alan dünyanın önde gelen üniversitelerinde akademik alan olarak kabul ediliyor. Türkiye’de hâlihazırda Kültür Yönetimi, aralarında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de olduğu birkaç kurumda mevcut.

Türkiye’de de 11. Kalkınma Plânı ve 3. Milli Kültür Şurası kararlarında yer aldığı üzere, şehirlerin kültür yönetiminin planlanacak olması, kültür endüstrilerinin gelişmesi ve rekabet gücünün arttırılmasına yönelik teşvikler, bu alandaki insan kaynağı ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu çerçevede YÖK, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek, konuyla ilgili ihtiyaç analizi yaptı. Tüm tarafların ortak katılımıyla milli kültür politikalarına dikkat çekilerek, milli kültür unsurlarının desteklenmesi ve kültürel kurumların güçlendirilmesi için akademik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, zengin ve çok boyutlu kültürel mirasın hem dünya kültür tarihi içerisinde konumlandırılması hem de çok yönlü bir perspektiften analiz edilebilmesi için disiplinlerarası bir çerçeve sunmak amacıyla bu yüksek lisans programları açıldı.