kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) için 2021 yılı başvuruları başladı

31 Mart 2021

UNESCO tarafından hazırlanan 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nin 18. Madde’si gereğince kurulan Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) için 2021 yılı başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 16 Haziran 2021.

Bu yıl Türkiye’den 4. defa başvuru alınan fon, 2005 Sözleşmesi’ne taraf olan gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirme, araştırma ve uygulama yapan projelere destek olmayı amaçlıyor.

2005 Sözleşmesi’ne taraf olan gelişmekteki ülkelerdeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve 2005 Sözleşmesi’ne taraf olan gelişmekteki ülkelerdeki uluslararası sivil toplum kuruluşları fona başvurabilir. Başvuruya açık alanlar arasında görsel-işitsel/sinema, tasarım, medya sanatları, müzik, sahne sanatları, yayıncılık ve görsel sanatlar yer alıyor.

Proje uygulama dönemi 12 ila 24 ay arası. Projelerin en erken Nisan 2022 tarihinde uygulanmaya başlaması gerekiyor