kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

UNCTAD’dan yeni bir rapor: ‘Creative Industry 4.0’

13 Mayıs 2022

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), yaratıcı ekonomiye odaklanan ve Endüstri 4.0 olarak bilinen otomatik teknoloji ve gelişmiş internet iletişimindeki hızlı değişikliklerin yaratıcı ekonomi üzerindeki etkilerini inceleyen Creative Industry 4.0: Towards a new globalized creative economy başlıklı raporunu yayınladı.

Rapor, Yaratıcı Endüstri 4.0’ın potansiyelinden ekonomik ve sosyal kalkınma için yararlanmayı amaçlayan bir dizi politika seçeneğinin altını çiziyor.

Konservatif tahminler yaratıcı ekonominin küresel gayri safi yurtiçi hasılaya katkısını, kabaca dünya ticaretine katkısıyla aynı doğrultuda, yaklaşık %3 olarak ortaya koyuyor. Bu katkının, Yaratıcı Endüstri 4.0’ı karakterize eden dijitalleşme ve ileri teknolojilerdeki artışla güçlendirilmesi bekleniyor. Bu raporun yaptığı birçok gözlem arasında, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma açısından özellikle küçük gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bulgular bulunuyor.

  • Yaratıcı Endüstri 4.0, teknoloji transferini hızlandırabilir.
  • Ürün geliştirme söz konusu olduğunda, iç pazarın büyüklüğü artık bir sınır olmayacak.
  • Yeni niş pazar fırsatları ortaya çıkıyor.