kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2021 başvuruları başladı

1 Nisan 2021

UNESCO tarafından, sürdürülebilir kentsel kalkınma için stratejik unsur olarak yaratıcılığın belirlendiği şehirler arasında uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla 2004 yılında kurulan Yaratıcı Şehirler Ağı edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenen yedi temayı içeriyor.

Yaratıcı Şehirler Ağı’nın 2021 dönemi başvuruları başladı. Başvurular için son tarih 30 Haziran 2021. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na yapılacak başvurularda Millî Komisyon‘un resmi onayının bulunması zorunludur. Bu nedenle başvuruların inceleme için en geç 30 Mayıs 2021 tarihine kadar UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’na gönderilmesi gerekiyor.

Giderek gelişen bu ağı oluşturan 246 şehir, şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kılmak için kendi kalkınma strateji ve plânlarının merkezine yaratıcılığı ve kültür endüstrisini yerleştirmek ve uluslararası düzeyde aktif olarak işbirliği yapmak amacıyla çalışıyor. Şehirler ağa katılarak; iyi uygulamaların paylaşımı, sürdürülebilir kalkınma plânlarında kültür etkileşimini ve kültürel yaşama katılımın teşviği ve işbirliği gelişimi için çalışmayı taahhüt ediyor. Fikirler ve yenilikçi uygulamalar için bir laboratuvar işlevi gören UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, Birleşmiş Milletler’in 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesine de somut katkı sağlıyor.

2021 Başvuru Dönemi için ağın aldığı karar doğrultusunda bu yıl her ülkeden, farklı temalardan olmak üzere, en fazla 2 şehir Millî Komisyon onayıyla UNESCO’ya gönderilecek.