kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

UPSD Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sanata destek için acil destek öneri paketi sundu

11 Mayıs 2020

UNESCO Resmi Partneri AIAP/IAA International Association of Art, Türkiye Ulusal Komitesi olan Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD), TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na hazırladığı sunumu ileterek ülkemizdeki sanat odaklarının (sanatçılar, sanat insanları, küratörler, sanat emekçileri, eleştirmenler vb.) bu dönemde ihtiyacı olan fonu sağlamaları için talepte bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en kısa zamanda bir eylem planı uygulaması amacıyla sunulan teklifte plastik sanatlar alanında üreten, emeği olan her birey ile kuruma ve aynı zamanda ülkemize yarayacak formüller gündeme taşındı.

UPSD, bu öneri ile birlikte ulusal bir çağdaş sanat müzesinin hayata geçirilmesi açısından da ayrı bir önem taşıdığını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağdaş sanat ortamından, sanatçıların atölyelerinden veya bağlı oldukları galerilerden eserler satın alarak devlet koleksiyonu alt yapısıyla müzeleştirmesi gereği üzerine bir çağrı yapıldı. Bu formülün, çok kapsamlı bir şekilde hem sanatçılara, hem galerilerine ve sanat merkezlerine yarayacağı, ayrıca galeriyle çalışmayan sanatçılar veya kariyerlerine ilk adımları atan genç sanatçılardan da eser alımı yapılması gerektiğinin vurgusu yapıldı. Bu platformda en değerli rollere sahip olan bağımsız küratör, sanat tarihçi, eleştirmen gibi kesimlere de en az 6 ay maaş bağlanarak devlet adına projeler geliştirmeleri veya sanat yayınları hazırlamaları önerildi. Bu formüllerin devreye sokulmasıyla, bu kesimlerin yanı sıra, tüm sanat sektörü çalışanlarının, emekçilerinin, yayıncılarının da bundan doğrudan veya dolaylı fayda sağlayacaklarının altı çizildi. Öneri talebinin içeriği, devletin bu ödenek ile sanat ortamına katkı sağlamasının yanında, kalıcı sanat eserlerine dönüştürerek her kesime ve başta Türkiye’ye fayda sağlayacağı vurgulandı.

Teklif metninde ayrıca, son 5 yıllık dönemde Dünya Başkanlığı’nı yürüten UPSD Türkiye Başkanı Bedri Baykam’a, Dünya Sanat Günü’nün ilk resmi kutlaması vesilesiyle bir mektup yollayan UNESCO Genel Direktörü Sayın Audrey Azoulay’in satırlarına da yer verildi.

Toplumda ciddi bir ilgi uyandıran İKSV’nin 28 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı “Pandemi Sırasında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve Alanın İhtiyaçları” başlıklı raporundan da alıntıların yapıldığı teklif metninde, dünyanın değişik ülkelerinden verilen örneklerle bu durumun uluslararası boyutuna ve dünya çapında sanata ayrılan bütçelere vurgu yapıldı.

Bu amaçla, UPSD, AICA, vakıf sanat müzeleri, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın temsilcilerinin oluşturacağı 9 kişilik bir Seçici Danışma Kurulu’nun oluşturulmasını önerdi.

Teklif, UPSD Başkanı Bedri Baykam ve UPSD Yönetim Kurulu Üyeleri Denizhan Özer, Fazilet Kendirci, Ceylan Mutlu, Fehim Güler, Murat Havan, Nebahat Karyağdı’nın imzaları ile sunuldu.

UPSD Başkanı Bedri Baykam, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulan acil Sanata Destek Fonu dışında imkânı olan her sanatseverin bu zor günlerde çağdaş sanata destek olması gerektiğini vurguladı.