kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Üretimhane kapılarını açtı

21 Ağustos 2019

Sanat, kültür, yaratıcılık alanlarında yapılan tartışmaları zenginleştirmek, üretilen fikir ve projeleri desteklemek, katılımcılar arasında etkileşim yaratmak amacıyla kurulan Üretimhane kapılarını açtı.

Çoksesli ve katılımcı bir platform olan Üretimhane; Beyoğlu’nda Küçük Parmakkapı Sokak’taki mekânında atölye çalışmalarına, güncel ve kuramsal tartışmalara, söyleşilere ve sergilere yer veriyor. Yaratıcı endüstrilerde çalışan veya bağımsız olarak proje, eser ve iş üreten kişiler Üretimhane’nin ortak çalışma alanını ücretsiz olarak kullanabiliyor. 

Üretimhane’den disiplinlerarası etkinlikler

Üretimhane’nin ilk etkinlikleri mimarlıktan dijital sanata, psikolojiden sahne sanatlarına kadar pek çok disipline temas ediyor. Bu etkinliklerin yanı sıra yeni programlar, sergiler ve iş birlikleri için çalışmalar devam ediyor.

Dr. Esra Bici Nasır, 29 Ağustos ve 17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek “Müze Salon Anlatıları” etkinliğinde, edebiyattan ve sosyolojiden ‘müze-salon’ pratiğine dair yorumlamaları inceleyecek. Katılımcıların paylaştıkları anılar ve fotoğraflar ile gündelik yaşamdan yalıtılmış salonlarla ilgili karma sergi düzenlenecek.

Sanat ve teknolojinin kesişiminde projeler üreten ve sunumlar gerçekleştiren Onur Çömlekçi, 31 Ağustos’ta “Neuropathy: Teknoloji, Sanat ve Hissizleşme” etkinliği ile Üretimhane’de olacak. Daha önce Digilogue Zirvesi: Future Tellers 2018’de ve üniversitelerde düzenlenen bu etkinlikte insanın, sanatın, teknolojinin değişimi ele alınacak.