kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Üretimhane’den sanat tarihi seminerleri

14 Ekim 2019

Üretimhane, disiplinlerarası etkinliklerine 23 Ekim, 30 Ekim ve 6 Kasım Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30 saatleri arasında düzenlenecek olan “Sanat Tarihi Seminerleri”ile devam ediyor.

Sanat yapıtlarına ve sanat tarihine yönelik yeni tartışma alanları açma, yeni yorumlama ve düşünme biçimleri geliştirme amacıyla düzenlenen seminerler; Nilgün Yüksel, Burçak Madran ve Burcu Pelvanoğlu tarafından verilecek.

Seminer programı, Nilgün Yüksel’in “Algının Dönüşümü: Sanat Yapıtlarına ve Görüntülere Nasıl Bakıyoruz?” başlıklı konuşmasıyla açılacak. Bu seminerde sanat yapıtlarının ne kadar özgür oldukları, içgüdülerimizin ve koşullanmaların bakışımızı nasıl belirlediği üzerinde durulacak.

Endüstriyel tasarımcı ve müzebilimci olarak tanınan Burçak Madran, “Eski Evlere Yeni Âdetler: Müze ve Sanat İlişkisi” başlıklı seminerde müzelerin temellerini oluşturan işlevler; koleksiyonlar, nesnel verilerin korunması ve geleceğe aktarılması, araştırma, eğitim ve toplumsal iletişim alanlarındaki var oluşları ile öznel bir alan olarak sanatın müzelerle ilişkisini değerlendirecek.

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu ise “Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatta Kadının Konumu” seminerinde ilk olarak sanat tarihi yazımında kadınların hangi koşullar doğrultusunda görmezden gelindiği tartışacak. Ardından çağdaş sanatta kadının sembol olmaya devam edip etmediği; kadının kurucu misyonlar üstlenip üstlenmediği; modern sonrası dönemde kadına bakışa dair paradigmaların değişip değişmediği ve bunların sanata yansıma biçimleri ele alınacak.