kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Varız Buradayız İnisiyatifi’nden Vatoz Platform için açık çağrı

3 Mart 2022

Varız Buradayız İnisiyatifi, bir dijital tabanlı iletişim ve dayanışma ağı olan Vatoz Platform‘u 8 Mart 2022 tarihinde yayınlıyor.

Vatoz Platform, Kadın ve LGBTİ+ fotoğrafçılara, fotoğraf temelli görsel sanatçılara, fotoğrafla ilişkilenen akademisyenlere, sanat yazarlarına, editörlere ve kültür sanat yöneticilerine bir açık çağrı yapıyor.

Varız Buradayız İnisiyatifi, 2018’de kadınların fotoğraf ve sanat alanında karşılaştıkları dışlayıcı tutum ve politikaları protesto etti. Sanat etkinliklerinde, kültürel/akademik organizasyonlarda ve yayınlarda yetersiz temsillerinin yanı sıra, egemen görsel dile de yansıyan toplumsal cinsiyet esaslı ayrımcılığı ve eşitsizliği vurguladı. Mevcut durumu dönüştürmeyi hedefleyen ilk bildirisini 200 kadın fotoğrafçı ve görsel sanatçının imzasıyla yayımladı. 2018 yılından bu yana çeşitli atölyeler ve toplantılarla katılımcı bir süreç yürüten inisiyatif, 8 Mart’ta Vatoz’u ilân ederek dayanışma saflarını sıklaştırıyor.

Vatoz, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve dünyanın bugünkü dertlerinin çoğunun kaynağı olan tahakkümcü eril zihniyete karşı yan yana durmaya davet ediyor. Fotoğraf alanında dayanışma dinamiklerini görünür kılacak araçlar üretmeyi amaçlıyor. Fotoğrafçılar (belgesel, doğa, haber, sokak, seyahat, reklam vb.), video ve lens temelli görsel sanatçılar, fotoğrafla ilişkilenen öğretim görevlileri, akademisyenler, kültür yöneticileri, sanat yazarları ve editörler Vatoz Platform’a katılmak üzere başvurabilirler.

Başvurmak isteyenler, 1 adet portre fotoğrafı, en çok 200 kelime biyografi, iletişim, internet sitesi ve e-posta bilgileri, fotoğrafçılar ve görsel sanatçılar için en az 4 en fazla 10 adet (Vatoz Platform yayın ilkelerine uygun) portfolyo görseli ile başvurularını gerçekleştirebilirler