kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

VEKAM Yerel Bellek Sertifika Programı’nı düzenliyor

27 Ocak 2022

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Şubat – Nisan 2022 bahar döneminde çevrimiçi olarak Yerel Bellek Sertifika Programı‘nı düzenliyor.

Alanlarında uzman akademisyenlerin bilgi birikimlerini paylaştığı; disiplinlerarası konu, yöntem ve uygulamaların ele alındığı bu program ile Türkiye’deki bellek çalışmalarında uzmanlaşmaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Programın açılış konuşmasını 2020 Vehbi Koç Ödülü sahibi ve kent çalışmaları alanının duayenlerinden Prof. Dr. İlhan Tekeli yapacak. Programda yerel bellek çalışmaları kapsamında; toplumsal, kültürel ve mekânsal değerlerin araştırılması, belgelenmesi, korunması, paylaşılması, gelecek kuşaklara aktarımı ve bu yönde toplumda farkındalık oluşturulması, sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yürüten katılımcıların bilimsel ve yenilikçi yöntemler üzerine donanım ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Program, Bellek, Yerel Tarih, Mekân ve Bellek, Yerel Belleğin Bilgi Kaynakları, Yerel Kültürel Bellek Merkezleri ve Uygulama Süreçleri ve İyi Uygulama Örnekleri olmak üzere 6 modülden ve 33 oturumdan oluşuyor. “Yerel Kimlik ve Aidiyet”, “Aile Tarihi”, “Medya ve Bellek”, “Göç ve Bellek”, “Sözlü ve Yazılı Kültür”, “Küratör Olmak İstiyorum”, “Fotoğraf ve Bellek”, “Kent Arşivleri ve Kütüphaneler” gibi daha birçok ilgi çekici ve güncel konuda akademisyen ve sektörde uzman olan yetkin isimlerin anlatımlarıyla gerçekleştirilecek oturumlardan oluşan “Yerel Bellek Sertifika Programı” 10 hafta sürecek.

Programda uzmanlık dersleri, atölyeler, çerçeve sunuşlar ve kaynak paylaşımlarından oluşan zengin bir içerikle yetkinlik kazanacak katılımcılar “İnsan nasıl hatırlar?” teması ile başlayıp, bellek merkezlerindeki uygulamalara değin çeşitli konu başlıklarında bilgilenme olanağı bulacak. 50 kişiyle sınırlı kontenjana sahip programa; yerel yönetimlerde ve STK’larda, kent bellekleri, araştırma merkezleri, kent müzeleri, arşivleri ve kütüphanelerinde çalışan uzmanların, sahada yerel çalışmalar yürüten ya da bu alanlarda çalışmalar yapmak isteyenler ile üniversitelerde ilgili konularda lisansüstü çalışmalar yürüten araştırmacılar katılacak.