kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Versus Art Project’de yeni sergi: “Future Unforgettable”

7 Mart 2019

Versus Art Project, 7 Mart – 13 Nisan 2019 tarihleri arasında Fırat Arapoğlu küratörlüğünde, Future Unforgettable isimli sergisiyle Bulgar sanatçı Krassimir Terziev’i ağırlıyor.

Sanatçı Future Unforgettable sergisiyle insanın Ay’a ilk ayak bastığı günden içinde bulunduğumuz ‘Mars’a Seyahat’ dönemine kadar geçen yaklaşık yarım yüzyıllık bir süreyi kendi lensleri üzerinden paylaşıyor. Video/film, fotoğraf, resim/desen gibi teknik ve ifade araçlarını bir arada kullanarak zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi şeffaflaştırıp, yeni bir geçici-hakikat üretiyor.

Sanatçının işleri daha önce Türkiye’de SALT, Antrepo İstanbul, Bilsart, 3. Mardin Bienali, 6. Çanakkale Bienali, Gaia Gallery, Evin Sanat gibi farklı müze, galeri ve bienallerde ve yurt dışında TATE Modern, Antwerp Museum of Contemporary Art (MuHKA), Budapeşte Kunsthalle Mucsarnok, Berlin Akademie der Kunste, Sofya Institute of Contemporary Art, The National Gallery, Amsterdam Stedelijk Museum ve Ljubljana Moderna Galerija gibi dünya çapında müze ve sanat kurumlarında gösterildi.Centre Pompidou, Arteast 2000+, Moderna Galerija Ljubljana, Sofia City Art Gallery, Kunstsammlung Hypovereinsbank ise Krassimir’in eserlerinin yer aldığı özel koleksiyonların başında geliyor.

Bulgaristan’da 1990’lı yıllarda klasik medyadan dijitale geçen ilk sanatçılardan olan Terziev, bu platformu hem aygıtı hem konusu hem de sonucunda üretmek istediği eserin kendisi olarak kullanıyor.
Future Unforgettable
 
Kozmik atıklar, teknolojik unsurlar, astronot üniformaları ve ikonları, sanatçının insan ve makine arasındaki felsefi çatışmayı konu edinen çalışmalarında devamlı olarak kullandığı ana motiflerden. 
Sergide görsel kayıtlar, işitsel kurgular ve sinematik dili, yeni anlatım teknikleriyle birleştirirken şu soruları da gündeme getiriyor:
‘Sahiden, biz bu dönemi geride bıraktık mı?’

‘Uzay, içini Dünya’nın çöpleri ve insanın geleceğe dair hayalleri ile doldurabileceği kadar uzak mı, yoksa elimizdeki mobil gereçlerle her gün erişebileceğimiz, Mars’ın yüzeyinden binlerce görsel ve işitsel veri toplayabileceğimiz kadar yakın mı?’
‘Gün-gece, geçmiş ve geleceğin olmadığı bir senaryoda otoriteryen tutumlar, klişeleşmiş toplumsal yapılar, insanlık, ulus ve kültür gibi kavramlara yer var mı?’