kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Web Bienali 7. edisyonu ile yayında

3 Temmuz 2020

İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi, çevrimiçi, bağımsız bir uluslararası medya sanatı festivali olan ve ağ tabanlı alternatif sanat pratiklerine odaklanan Web Bienali‘ni düzenliyor. Web Bienali, deneysel ve temsili olmayan elektronik sanat için sürekli yenilenen bir çevrimiçi portal olmayı hedefliyor.

2003 yılında sanatçı ve teorisyen Genco Gülan tarafından kurulan ve bu yıl 7. edisyonu İpek Yeğinsu küratörlüğünde gerçekleşen Bienal’in başlığı “APEIRON“.

Antik dönem filozofu Anaksimandros’un (MÖ 610 – 546) ürettiği bir terim olan “apeiron”, “belirsiz” ama aynı zamanda “sınırsız”, “sonsuz”, gibi felsefi anlamlar taşır.

Bienal’e katılan sanatçılar Candaş Şişman, Erdal İnci, Selçuk Artut, Can Büyükberber, Özcan Saraç, Meltem Şahin, Hakan Gündüz, Ayşe Gül Süter, Evrim Kavcar & Elif Öner, Ozan Türkkan, Yusuf Ulufer, Ahmet Rüstem Ekici, Hakan Sorar, Uğur Engin Deniz, Lev Manovich, Chris Doyle, Gerhard Mantz, Soliman Lopez, Eelco Brand, Luciano Rodriguez Arredondo, Quayola, Bjørn Erik Haugen, Claudia Hart, Kurt Hentschlager, Stephen Cartwright, Sputniko, Teri Rueb, Stanza, Kim Albrecht, Marina Zurkow, Leonardo Selvaggio, Matthew Biederman, Garret Lynch.