kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

x-ist’te yeni sergi: ‘Allegory of The Cave’ 

26 Eylül 2022

x-ist, 9 Eylül – 8 Ekim 2022 tarihleri arasında Ansen‘in 11. kişisel sergisi olan ve adını Yunan filozof Platon’un “Devlet” adlı eserinin yedinci kitabında Sokrates’in ağzından ortaya atılan en önemli alegorilerinden birine öykünmeyle alan ‘Allegory of The Cave’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının bu öykünmesini kendi sanatsal pratiği ile yorumladığı eserlerden oluşan sergide, sanatçı alegoride kendi algı mağaralarında yaşayan insanlar için kullanılan “mağara duvarına yansıyan imajlar” betimlemesi ile sanatçının “galeri duvarında sergilediği yapıtlar” arasındaki metaforik benzeşmeye dikkat çekmek istiyor.

Eserlerinde ele aldığı konunun kavramsal çerçevesi doğrultusunda malzeme seçimini belirleyen ve nesne dünyasının çeşitliliğiyle anıştırılan anlamlar üzerinde çalışan Ansen, bu sefer metaforik anlatımla görünenin ardındaki asıl hikayeye dair bir yol sunuyor. Alegoride geçen asıl yansıyan ile yansıyanın arkasındaki gerçeklik doğrultusunda bireyin özgürleşmesi fikrini ele alan eserlerde izleyiciyi ip uçlarını takip etmeye yönlendiriyor. Sanatçının birçok farklı disiplini kullanarak kurguladığı eserlerde özgürleşme olgusu etrafında dünya edebiyatının seçkin yapıtları ve tarihte tekrar eden güç ve iktidar ilişkisinin yarattığı kavramlar Ansen’in büyülü hayal dünyasıyla bir araya geliyor.

Hikâyelerin ardında yatan ana hikayenin keşfinde izleyici rolünü önemsemesini ‘Allegory of The Cave’ sergisinin yaklaşımı olarak belirleyen Ansen; ”mağara” olgusunu ”galeri” ortamı ile benzeştiği iddasını özgürleşmenin ancak bireyin, yani izleyicinin kendini zorladıkça imkan bulabildiği gerçeğine dayanarak izleyicinin karşılaştığı tüm imajlara ragmen kendince hikayedeki gerçeği okuyabilmesini ve bundan bahsedebilmesinin önemine vurgu yaparak sürdürüyor.

Sanatçının 2004 yılında x-ist’te açtığı ilk kişisel sergisinden bu zamana, dijital sanatın çerçevesini genişletmek üzere kendine has bir harman oluşturan üslubu, yer yer anlatımsal yer yer emprovize bir netice ile serginin yapıtlarında tekrar karşımıza çıkıyor.