kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Yago Hortal’ın Kayaların İzinden başlıklı sergisi Dirimart’ta

1 Kasım 2017

Dirimart, 2 Kasım – 10 Aralık 2017 tarihleri arasında Yago Hortal’ın Kayaların İzinden başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının son dönem işlerinden oluşan sergi, sanatçının Türkiye’deki ilk sergisi.

Kayaların İzinden, sanatçının iz ve iz sürme üzerine resimsel deneylerinden oluşuyor. İşaretleme, gösterme, kanıtlama gibi izle ilişkilendirilebilecek kavramlardan yola çıkan Hortal, İspanyolca’daki ‘rastro’(iz) sözcüğüne atfıyla; evrilme, ileriye gitme, hareket etme gibi kelimenin farklı anlamlarını aynı anda çağrıştırıyor. Nevada’daki Ölüm Vadisi’nde kayaların imkansız gibi görülen hareketlerini çıkış noktası olarak alan Hortal, bu olanaksız seyahatleri resimlerinin merkezine alıyor. Sanatçı kayaların bir dış güç etkisiyle belirli bir süre gözlemlenebilen hareketlerinden ve bu hareketin gerisinde bıraktığı izlerden ilham alarak, resmin kaydetme ve zamanla ilişkisini sorguluyor.