kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Yararlı Sanat Ofisi konuşmaları Oda Projesi ile devam ediyor

12 Ocak 2018

Toplumsal ve siyasal sorunlar bağlamında sanatın rolünü inceleyen Yararlı Sanat Ofisi Konuşmaları Oda Projesi’nin Yararlılık Üzerine başlıklı konuşması ile devam ediyor. Konuşma, 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’da SALT Galata‘da gerçekleşecek. Program herkesin katılımına açıktır. Konuşma dili Türkçe’dir.

Sanatçılar Özge Açıkkol, Güneş Savaş ve Seçil Yersel, 2000’de başlattıkları Oda Projesi’nin pratiklerini sanatta müelliflik ve yararlılık konuları ekseninde ele alacak. Kolektifin üretimlerinin Yararlı Sanat Arşivi’nde nasıl konumlanabileceği tartışmaya açılırken, olası katkılar Yararsız Bir Uzama Dair (2000), 101.7 EFEM (2005) ve Tongue (2009) projeleri odağında değerlendirilecek.

Açıkkol, Savaş ve Yersel’den oluşan bir sanatçı kolektifi olan Oda Projesi, 2000’de Galata’daki bir apartman dairesinde başlatıldı. Sanatçılar ve çeşitli disiplinlerden kişiler, birlikte projeler üretmek üzere mahalleye davet edildi. Semt sakinleri de mümkün olduğunca bu projelerde katılımcı olarak yer aldı. 2005’te mekânından ayrılan Oda Projesi, kentsel mekânın üretimi, kullanımı ve dönüşümüne odaklanırken radyo, kitap, kartpostal ve dergi gibi alanları da deneyimliyor.

Görsel: Oda Projesi ve Nadin Reschke, Tongue, Berlin, 2009, (Oda Projesi’nin izniyle)