kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Ye-şil-len-dir-e-lim Circuit Istanbul’da

19 Ekim 2017

Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bulunan Circuit İstanbul, bir kuruluş olarak sürdürebilir yaratıcılık temelinde düzenlediği etkinlik, atölye çalışması ve dersler ile güncel sanata farklı bir bakış açısı getiriyor.

Circuit Istanbul, 21 Ekim Cumartesi günü saat 17.00‘da Sinem Sayar, Jessica Sim ve Cansu Yetişgin’in girişimiyle oluşmuş Ye-şil-len-dir-e-lim atölyeler serisinin deneyim aktarım etkinliğini düzenliyor.

Proje Circuit İstanbul ve Creative Climate Leadership (CCL) Hareketlilik Hibesi’yle desteklendi. CCL, sanatçı ve kültür alanında çalışan kişilerin, iklim değişikliğinin kültürel boyutunu keşfi ve etki, yaratıcılık ve direnişle harekete geçmesi için Julie’s Bicycle ve PiNA tarafından yürütülen bir programdır.

Kentte her geçen gün azalan​ ​yeşil​ ​alanlar  Kullandığımız ambalajlı​ ​ürünlerin​ ​bilinçsizce​ ​tüketimi​ (özellikle geri dönüştürülemeyen kahve bardakları, plastik atıklar veya besin ambalajları) Kentsel Dönüşüm/Soylulaştırma Projeleri ile insanlar​ ​arasındaki​ ​etkileşimin/anlayışın  azalışı  üzerine düşünen ekip bu üç konu başlığını “topluluk oluşturma” deneyimi üzerinden tartışmaya açmayı düşünerek Yeşillendirelim etkinlik serilerine başlamışlardır.

Ye-şil-len-di-re-lim projesi, önce kendimizi, alışkanlıklarımızı, düşünce ve duygulanma biçimlerimizi sonra yakın/uzak çevremize doğru genişleyen halkada çevremizi yeşillendirmeyi ön görüyor. Yeşeren bir değişim ve dönüşümün mümkün olabileceğine inanıyor. Sadece belirli bir gün ve saat bilgisiyle gerçekleşen etkinlikler, bir deneyimi/yemeği/tecrübeyi toplulukla beraber paylaşarak başlatılıyor. Bilgi aktarımı bir bilirkişi üzerinden tek yönlü gerçekleşmezken; ekoloji, geri dönüşüm, gıda toplulukları, bahçecilik, iç mekan tasarımı, sanat gibi farklı alanlardaki konular, etkinliğe dahil olan katılımcıların yeterli bireysel deneyimleri üzerinden aktarılıyor. Birlikte öğrenme/çözüm üretme/sofra kurma ve beraber yemek yemenin önemine inanan grup şimdiye kadarki etkinliklerinde biriktirmiş oldukları deneyimleri paylaşıyor.