kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Yeni bir çevrimiçi sanat platformu: Pavé X art

26 Ocak 2022

Pavé X art, sanat, tasarım ve mimarinin birlikteliğiyle yaratılan estetik bütünlükten aldığı ilhamla oluşturulan seçkileriyle sanatçıların uluslararası sunum alanlarını genişletme hedefiyle kurulan bir çevrimiçi sanat platformu olarak yola çıkıyor.

Platform, 25 Ocak 2022 tarihinde izleyiciyle buluşacak olan “Tuhaf Zaman, Tuhaf Güzel” başlıklı ilk seçkisinde Börte İpek, Burcu Erden, Erkut Terliksiz ve Merve Morkoç’un eserlerine yer veriyor. Kürasyonlu seçki dinamiğini çevrimiçi ortama taşıyan Pavé X art, ilk seçkisiyle birlikte normalin sınırlarını her biri kendine özgü jestlerle aşan dört sanatçının insan odağında buluşan heykel ve resimlerini izleyiciyle paylaşıyor.

Platform, seçkilerin bir araya gelme dinamiğini estetik, kavramsal ya da üretim pratiği çerçevesinde oluşturulan bütünlük içerisinde ilişkilendirerek, sergi deneyiminin çevrimiçine aktarıldığı alternatif bir yöntem geliştiriyor.

Renkli dünyalarına insanın değişik hâllerini sıra dışı formlarda uyarlayan, duyguların ve düşüncelerin hayal gücüyle birlikte akan özgür bir serüvene dahil olduğu, kuralları yıkan ve doğaçlamayı önceliklendiren unsurlarıyla Börte İpek, Burcu Erden, Erkut Terliksiz ve Merve Morkoç’un resim ve heykelleri, tanıdık ama bir o kadar sürprizli dünyalarına dair keşif ve arayış süreçlerine tanıklık etmeye davet ediyor.

Kendi kurgu dünyalarını yaratan sanatçıların izleyiciyi ağırladıkları evrenleri, ilk izlenimde uyandırdığı oyunlu ve davetkâr hissin ötesinde girift sorgulamaları barındırıyor. Deneyi sürecin en cesur adımına dönüştürürken, gerçeklik algısını kendine özgü yanıtlarla saptıran ve bunu renkli dünyaları içerisine yerleştirerek, öğrenilmiş ve ezberlenmiş olanı geri plana iten tutumları seçkinin omurgasını oluşturuyor.