kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Yeni bir fuar: Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı

6 Temmuz 2018

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın himayesinde 4 yıldır gerçekleşen KAM Çalıştayı, yoluna uluslararası katılımlı bir kongre ve fuar olarak devam ediyor. Etkinlik T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Tarih Kurumu) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun işbirliği ile gerçekleşecek.

Kütüphane, arşiv ve müzelerde bulunan kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması ve bu alanda çağdaş bilgi ve teknolojilerin aktif kullanılması amacıyla düzenlenen Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM’18 Kongresi ve Fuarı), 29 Kasım – 1 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Resort Belek’te kütüphane, arşiv ve müzecilik alanlarındaki tüm profesyonellerini buluşturacak.

Nesnelerin interneti, 3 boyutlu arşivcilik, büyük veri gibi yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması kütüphane, arşiv ve müzecilik anlayışına yeni bir vizyon getiriyor. Bu alanlarda uğraş veren ve kültürel mirasların korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir misyon üstlenen uzmanlar, Uluslararası Katılımlı KAM’18 Kongresi ve Fuarı’nda dijital dönüşümün boyutları ile yenilikçi çözümler hakkında bilgi sahibi olacak.

Ekspotürk’ün organizasyonu ile yapılan ve içeriği genişletilen KAM’18, kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve tanıtımı konusunda etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Çağdaş bilgi ve teknolojilerin etkin kullanımı, iletişim teknolojileri, restorasyon, konservasyon gibi içeriklerin sunum ve paylaşımı, yeni hizmet modelleri ve yeni standartların geliştirilmesi, vizyoner binalar ve ekipmanlar gibi konuların gündeme geleceği KAM’18’de tüm kütüphane, arşiv ve müze yönetici ve uzmanları ile bu konularda AR-GE, teknoloji ve hizmet sektör profesyonelleri biraraya gelecek.