kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Yeni bir sanat inisiyatifi: mezopArt

23 Mart 2018

Türkiyeli sanatçıları başka dillerle ve kültürlerle buluşturan sanatçı inisiyatifi mezopArt, kültür sanat hayatına başlıyor.

Kültür ve sanatın, toplumlararası birleştirici etkisini kuvvetlendirmek, Türkiye ve yakın coğrafyasındaki bölgenin sahip olduğu değerlerden ortaya çıkan sanatsal üretimlerin uluslararası görünürlüğünü attırmak, birlikte üretimi ve dayanışmayı sağlamak isteğiyle 2017 yılında kurulan mezopArt, farklı disiplinlerden bir araya gelen ekibiyle yola çıktı.

Sanatın kültürlerarası iletişimdeki eksikliği giderme potansiyeline sahip olduğu inancıyla ve sanatsal üretimlerin uluslararası görünürlüğüne destek vermek isteğiyle hazırlamakta olduğu projeleri hayata geçirmeye başladı. mezopArt; tiyatro, sinema, müzik, resim gibi sanatın birçok farklı disiplininde üretim yapan sanatçılarla bir araya gelmeyi hedefliyor.

Türkiyeli sanatçıları farklı kültürlerle buluşturmayı isteyen mezopArt, ilk ortaklığını ise İran ile kuruyor. Önümüzdeki projelerinden bazıları ise, bu coğrafyada doğmuş iki şair ve iki mitolojik kadın karakterin yer aldığı “Ah’lar Senfonisi” tiyatro oyunu, insanlığın bilinen en eski oyunlarından biri olan “sek sek”in bir yaşam döngüsü olarak ele alındığı “Sekmeler” performansı ve SALT Galata ev sahipliğinde yapılacak olan “İran’da Tiyatro” başlıklı söyleşi.