kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

YILLIK yazı başvurularını bekliyor

6 Mayıs 2022

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün akademik yayını YILLIK: Annual of Istanbul Studies, Aralık 2022 ve Aralık 2023 tarihlerinde yayımlanacak dördüncü ve beşinci ciltleri için yazı başvurularını bekliyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından, basılı ve çevrimiçi olarak yayımlanan, hakemli, açık erişim ve uluslararası akademik bir dergi olan YILLIK, İstanbul’un geçmişi ve bugününe dair en yeni ve ileri araştırmalara yer vermeyi amaçlıyor. YILLIK, SCOPUS ve the MLA International Bibliography tarafından dizinleniyor.


YILLIK: Annual of Istanbul Studies, tarih, mimarlık ve sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, şehir planlama, kent çalışmaları ve diğer ilgili beşeri ve sosyal bilim alanlarında çalışan araştırmacıların, İstanbul’un farklı dönemlerine dair, Türkçe ve İngilizce özgün makalelerine, deneme yazıları ve görsel makalelere (Meclis), kitap ve sergi incelemelerine açıktır.