kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Yurt dışından elde edilen telif gelirleri YAYBİR tarafından dağıtılıyor

22 Temmuz 2020

Uluslararası telif birlikleri ile yapılan işbirliği sonucunda, Türkiye’de yayınlanan ilim-edebiyat eserlerinin yurt dışından elde edilen telif gelirleri ülkemizde ilk kez YAYBİR tarafından dağıtılıyor.

Salgın dolayısıyla sıkıntılı günler geçiren yayıncılara katkı sağlayacağı düşünülen ödemeler başka ülkelerden elde edilen telif bedellerini içeriyor.

YAYBİR, ayrıca uluslararası düzeyde hak ihlâllerinin önlenmesi ve üyelerinin haklarının takibi amacıyla yurt dışındaki telif hakları kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışıyor ve Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFRRO) üyesi. Bu ilişkilerin bir sonucu olarak, ülkemizde üretilen ilim-edebiyat eserlerinin yurt dışı telif gelirlerinin dağıtımı ilk kez YAYBİR tarafından hak sahiplerine ödeniyor.

Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFRRO) üyesi olan İngiltere merkezli telif hakları kuruluşu CLA ile YAYBİR arasındaki ikili anlaşmadan doğan ve Meslek Birliği’ne aktarılan telif bedellerinin hak sahiplerine ulaştırılabilmesi için çalışmalar tamamlandı.

COVID-19 pandemisi sürecinde ekonomik açıdan zor bir süreç geçiren ilim-edebiyat alanındaki hak sahiplerine katkı sağlayacağını uman YAYBİR, hak sahiplerinin başvuru sonucu telif bedellerini alabileceklerini kamuoyuna duyurdu.